hakaret-suçu.

BANA HAKARET EDEN KİŞİYE KARŞI YASAL HAKLARIM VAR MI?

Hakaret suçu, insan şerefine karşı işlenen bir suç olup doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan şeref ve kişinin özsaygısı korunmaktadır. İnsan kişiliği maddi ve manevi varlığı ile bir bütündür. Kişinin maddi (fiziki) varlığı kadar manevi varlığını da korumak gerekir. Kişinin maddi varlığı adam öldürme, yaralama gibi vücut bütünlüğüne karşı suçlar ile korunurken; manevi varlığı da şerefe karşı suçlarla (hakaret vs.) korunmaktadır.

Peki hakaret suçunun genel tanımı nedir? Hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte “somut bir fiil veya olgu isnat etmek” veya “sövmek” suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını düşürmek şeklinde oluşan bir suç tipidir.

Son yıllarda halk arasında hakaret olduğu düşünülen birçok söz, yargılama sonrasında hakaret olarak kabul edilmemekte, kimi zaman eleştiri mahiyetinde sayılmaktadır. Bu nedenle sarf edilen argo veya kaba sözlerin hakaret suçuna sebebiyet verip vermediği araştırılmalıdır. Hakaret suçu her ne kadar basit görünse de tek bir fiille işlenmemesi sebebiyle uzman ceza avukatından bu konuda hukuki destek alınmalıdır.

Küfür Etmek Hakaret Midir?

Küfür etmek, hakaret suçunda en sık rastlanan davranışlardandır. Ancak her küfür ya da sövme niteliğinde olan sözler, hakaret suçunu oluşturmamaktadır. Örneğin, iki samimi arkadaş arasındaki samimiyete dayanarak bir arkadaşın diğer arkadaşa her zaman olduğu gibi küfretmesi durumunda, küfür eden kişinin hakaret etme kastı bulunmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları meydana gelmemiş olacaktır. Kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etme kastı bulunmamaktadır. Lakin karşıdaki kişinin şeref ve onurunu zedelemek, incitmek kastı ile küfür edilmesi hakaret suçunu oluşturur. Bu konuda detaylı bilgi için uzman ceza avukatına soru sorabilirsiniz.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Hakaret suçunun ispatı için delillerin neler olduğu her somut olay bakımından değişir. Örneğin telefonda hakaret suçu nasıl ispatlanır noktasında hakaret içerikli sözlerin mesajla iletilmiş olması halinde bu mesajlar mahkemede delil olabilir. Telefonda hakaretleri hoparlörden başkalarının duyması da şahitlik oluşturur. Bununla beraber e-posta, mektup, güvenlik kamerası görüntüleri de yine hakaret suçunu ispata yarar delillerdendir. Ancak bu delillerin elde ediliş yöntemleri sebebiyle hukuka aykırı sayılmaları ihtimalinin bulunması yönünden uzman bir ceza avukatına danışılmasında fayda vardır.

Telefonda Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Uygulamada hakaret suçunun yaygın olarak işlendiği durumlardan birisi de telefon üzerinden hakaret suçunun işlenmesidir. Telefon üzerinden hakarete uğradığını iddia eden kişi, hakaret eylemini ispatlamalıdır. Telefon konuşması üzerinden hakarete uğrayan kişi, polis merkezine ya da savcılığa  ihbarda bulunup delilini de sunmalıdır.

Genellikle toplumumuzda doğru sanılan yanlışlardan birisi, telefon konuşmalarının her daim kayıt altına aldığı ve savcılık tarafından geçmişe dönük telefon konuşmalarının istenebileceğidir. Ancak her telefon konuşması adına böyle bir şey mümkün değildir, izin ile dinlenilmeyen ve kayıt altına alınmayan telefonların görüşme kayıtları tutulmamaktadır. Bu nedenle telefon kayıt dökümanları yalnızca hangi numara arandığı, numaranın ne zaman aradığı ve konuşmanın kaç dakika veya saat sürdüğü kayıt altına alınmaktadır.

Telefon görüşmesi sırasında ses kaydı alınması hukuka aykırıdır. Bu nedenle birçok kayıt mahkeme tarafından reddedilmektedir. Ses kayıtlarının hukuka nasıl uygun olacağı noktasından uzman ceza avukatına danışmalısınız.

Hakarete Uğradım, Ben Mi Şikayette Bulunmalıyım?

 Hakaret suçunun nitelikli halleri, şikayete tabi değildir. Ancak basit hakaret soruşturma ve kovuşturma işlemlerine başlanabilmesi sizin şikayetinize bağlıdır. Cumhuriyet savcısı, hakaret suçu için doğrudan soruşturma yürütmeyecektir. Hakaret suçu için şikayet süresi fiili ve faili öğrenmenizden itibaren 6 aydır. Bu süre içinde şikayette bulunmadığınız takdirde, şikayet hakkınızı kaybetmeniz söz konusu olacaktır.

Twitter Üzerinden, Çok Sayıda Takipçisi Olan Bir Hesap Tarafından Hakarete Uğradım, Ne Yapmalıyım?

Sosyal medya üzerinden (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi) işlenilen hakaret suçu uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sosyal medya üzerinden işlenilen hakaret suçu, birden fazla kişinin görmesine neden olduğundan alenen hakaret suçuna girmektedir. Hakaret suçunun alenen işlenmesi, hakaret suçunun nitelikli hali olup daha ağır bir cezaya hükmedilmektedir. Bu sebeple elinizde delillerin varlığı halinde polis merkezine ya da savcılığa şikayette bulunabilirsiniz.

Bana Hakaret Eden Kişi Ceza Aldı, Tazminat Davası Açabilir Miyim?

Kişi, uğramış olduğu haksız eylem nedeniyle maddi ya da manevi zararının giderilmesi amacıyla tazminat davası açabilir. Hakaret suçlarında zarar, genellikle manevi zarar olarak ortaya çıkar. Hakaret suçu ile birlikte onur, şeref ve saygınlığınızın zedelenmesi ile manevi yönden bir zarara uğramanız olağan bir durumdur. Ancak hakaret nedeniyle maddi zararınızın da doğması muhtemeldir. Meydana gelen zararın veya zararların tazmini için fail hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahipsiniz. Açmayı düşündüğünüz davada haklarınız ve süreç hakkında bilgi almak için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz.

Hakaret Davası Sebebiyle Ceza Aldım, Sicile İşler Mi?

Hakaret suçundan alınan cezanın sicile işleyip işlemeyeceğini en çok merak edilenler arasındadır. Adli sicile halk tabiriyle sabıka kaydına kesinleşen mahkeme kararları işler. Hakaret davası sonucunda aldığınız hapis cezası veya adli para cezası kesinleştiği takdirde adli sicile (sabıka kaydına) işler.

Hakaret Davası Ne Kadar Sürer?

Ceza davaları davanın içeriği, sanık veya mağdurların sayısı, mahkemelerin iş yoğunluğu gibi çeşitli sebeplerden ötürü değişken sürelerde biter. Hakaret suçuna ilişkin ceza davası yaklaşık 1 sene sürer. Sanık firari ise, tanık duruşmalara gelmiyor ise dava süresinin mahkeme takdiri ile uzaması söz konusu olabilir. Yargılamanın işbu sebeplerle uzamaması adına sıkı takibi gerekmekte olup uzman ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Hakaret Davası Sonucu Ne Olur?

Hakaret davası sonucu dosya içeriğindeki deliller ile birlikte hakim suçun işlenmiş olduğuna yönelik bir kanaate varırsa bir cezaya hükmedecektir. Bu cezalara karşı şartlar mevcutsa kanun yollarına (itiraz) gidilebilecektir. Hakaret davası sonucu kesinleşirse, hakaret suçundan verilen hüküm adli sicil kaydına işleyecektir.

Hakaret Suçuna İlişkin Şikayet Hakkı Ne Zaman Düşer?

Mağdur, hakaret edeni ve hakareti öğrendikten itibaren 6 ay içinde savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır. Hakaret suçu nedeniyle dava açılabilmesi için dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Bu süre geçtikten sonra hakaret suçu nedeniyle şikayette bulunma hakkı sona erer.

Hakaret Suçu Sebebiyle Tutuklama Olur Mu?

Tutuklama kararı en ağır koruma tedbirlerinden biridir. Bu nedenle sıkı şartlara bağlanmıştır. Hakaret suçundan ötürü şüpheli veya sanığa ilişkin tutuklama kararı verilebilmesi için yargılanma sırasında kaçma şüphesi ya da delilleri karartma şüphesi olmalıdır. Bununla beraber kuvvetli suç şüphesinin de olması gerekir. Bu şartların değerlendirilmesi somut olayın özelliklerine göre olacaktır. Tutuklanma olasılığının varlığı halinde mutlaka uzman ceza avukatından destek alınmalıdır.

Argo Kelimeler Hakarete Girer Mi?

Her argo sözcüğü hakaret olarak saymak suçun kapsamını oldukça genişletecektir. Kaldı ki argo kelime manası ile “her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim” demektir. Dolayısıyla bir sözcüğü sırf argo diye hakaret kapsamına almak söz konusu olmayacaktır. Somut olay bakımından kullanılan kelimenin manası da dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

Hangi Küfür Suça Girmez?

Yargıtay’ın yerleşik kararlarıyla belirlenen, kategorik bir biçimde hakaret sayılmayan sözler şunlardır: Beddua niteliğindeki kelime ve sözler. Örneğin, “allah belanı versin”, “allahından bul”, “allah müstahakını versin” şeklindeki sözler beddua niteliğinde sözler olup hakaret suçuna vücut vermemektedir. Ancak sınırlı kalmamak üzere halk arasında küfür veya hakaret olarak bilinen birçok kelime ve kelime gurubu da hakaret sayılmamaktadır. Detaylı bilgi ceza avukatına danışabilirsiniz.

Lan Demek Suç Mu?

Hakaret davalarına bakan Yargıtay 4. Ceza Dairesi bu davalarda, lan sözü için, “kaba ve rahatsız edici” olarak kabul edip verilen cezaya hükmedilen kararları bozmakta iken, beraat kararlarını ise onaylıyordu. Ancak günümüzde çok fazla kullanılan ”lan” kelimesinin hakaret sayılıp sayılmayacağı hususu son karar yeri olan Ceza Genel Kurulu’nda görüşüldü ve “bu söz hakarettir” kararı verildi.

O.Ç. Yazmak Suç Mu?

Kişiler ifade özgürlüğü çerçevesinde başka bir kimsenin özgürlüklerini sınırlamadan her türlü eleştiride bulunabilirler. Ancak o.ç. gibi kelime grupları ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmakta olup somut olayın özelliklerine göre hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Bu konuda ceza avukatına danışmak yararınıza olacaktır.

Gerizekalı Demek Hakaret Sayılır Mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin benzer nitelikteki kararlarında, sanığın mahkemede alınan savunmasında katılana hitaben iddianamede belirtildiği şekilde ”gerizekalı, kuşbeyinli, mal”  şeklinde sözler ile hakaret ettiğini ikrar etmesi, sanığın bu ikrarının katılanın tüm aşamalardaki samimi, tutarlı beyanları ile de doğrulanması karşısında sanık hakkında atılı hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Hakaret Suçunda Uzlaşma Sağlanabilir Mi?

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu uzlaştırmaya tabi değildir.

İlk Duruşmada Beraat Kararı Verilir Mi?

Dava konusu somut olayın nasıl gerçekleştiğinin açığa çıkması, avukatınız tarafından yapılan savunmanın niteliği, fiilin suç olmadığının anlaşılması gibi hallerde mahkemece ilk duruşmada beraat, mahkumiyet vs. hükmün verilmesi mümkün olabilmektedir.

Hakarete Karşı Rıza Gösterirsem Hakaret Eden Kişi Ceza Alır Mı?

Hakaret suçunda, hukuka aykırılığı kaldıran neden olarak, onur kırıcı fiile maruz kalan kişinin rızasının bulunması, fiili suç olmaktan çıkarır. Yani size edilen hakarette rızanızın bulunması fiili suç olmaktan çıkaracak, hakaret eden kişi ceza almayacaktır.

Kesin Kanıt Olmadan Ceza Verilir Mi?

Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz.

Bulunmadığım Bir Ortamda Şahsıma Hakaret Edilirse Nasıl İspat Ederim?

Bulunmadığınız bir ortamda şahsınıza hakaret edilmesi gıyapta hakaret suçunu oluşturur. Sizin yokluğunuzda hakaret suçu, size hakaret edenin söz ve davranışlarını en az 3 kişinin öğrenmesiyle oluşabilir. Fail suçu, en az 3 kişinin öğrenme durumunu da bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.

 Örneğin, bina koridorunda mağdura hitaben gıyabında, “X adam şerefsiz” diye bağıran bir kişinin sözlerini kendi evlerinde oturan 3 komşu duyduğu takdirde hakaret suçu oluşmuş sayılır. Hakaret içerikli aynı mailin mağdurun kendisine değil de kendisi dışındaki 3 kişiye gönderilmesi halinde de hakaret suçu oluşur.

Sizin bulunmadığınız bir ortamda veya yazışmada tarafınıza hakaret edildiğine tanıklık eden kişilerin, yapılacak olan yargılama sırasında tarafınıza hakaret edildiğini mahkemeye bildirmesi halinde suçun işlendiğini ispat edebilirsiniz.

Ölmüş Birine Hakaret Ettiğim İçin Ceza Alır Mıyım?

Ölenin hatırasına sövme suretiyle hakaret etmeniz (şerefsiz, haysiyetsiz, alçak herif vb. sözler söylemek), ölenin şeref ve saygınlığını zedeleyecek somut bir olgu veya durum isnadı suretiyle hakaret etmeniz (rüşvetçiydi, hırsızlık yaptı vb. sözler sarfetmek), herhangi bir davranışla ölenin hatırasına hakaret etmeniz (mezarına işeme) sebebiyle hakkınızda ceza davası açılması halinde bu fiilleri veya herhangi birini gerçekleştirdiğiniz ispatlandığı takdirde ceza alırsınız.

Hangi Sözler Hakaret Sayılmaz?

Beddua niteliğindeki kelimeler (Allah belanı versin, Allah senin canını alsın vb.), eleştiri veya ağır eleştiri niteliğinde kelimeler (dinsiz, imansız vb.), kaba hitap ve nezaket dışı kelimeler (bilgisiz, terbiyesiz, lan vd.), salt rahatsız edici kelimeler (zavallı insan, siz örgütsünüz vd.) hakaret içerikli sayılmamaktadır. Fakat hangi kelimenin hakaret sayılıp sayılmayacağı her olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğinden uzman bir ceza avukatından bu konuda hukuki destek almalısınız.

Siyasi Partiye Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Suçun mağduru yalnızca gerçek kişi olabileceğinden, siyasi partiler de tüzel kişiliğe haiz olduğundan siyasi partilere karşı hakaret suçu işlenemez, dolayısı ile cezaya hükmolunamaz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Süreç Nasıl İşler?

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, öznel bir suçtur. Mağduru yalnız Cumhurbaşkanı olabilir. Özel bir düzenleme ile re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bir suçtur. Temel korunan değer cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığıdır. Bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak müdahil olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Bunun dışında Cumhurbaşkanına hakaret suçu ise uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Cumhuriyet savcılığı soruşturmayı izin almadan kendisi yapabilir; fakat suç nedeniyle kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanının iznine bağlı bulunmaktadır. Kovuşturma şartı olan izin alınmadan dava açılamaz. Adalet Bakanlığınca verilecek izin sonrası kovuşturma aşamasına geçilebilir.

Soruşturmanın tamamlanması sonrasında Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin kovuşturma aşaması gerçekleştirilecek ve kovuşturma aşamasının sonunda faile verilecek sonuç ceza belirlenecektir.

Hakaret suçunun basit ve nitelikli halleri, suçun genel yapısı itibariyle geniş kapsamlı olduğundan, özellikle kişilerin birbirine sarf ettikleri kelime veya sözlerin hangisinin hakaret suçunu oluşturacağı kimi zaman bilinemeyeceğinden ceza avukatından destek alınmalıdır.

Ceza Davalarında Avukat Olmadan Savunma Mümkün Mü?

Ceza davalarında avukat olmaksızın kişinin kendisini savunmasında hiçbir engel yoktur. Kişi mahkeme huzurunda kendisini kurallara riayet etmek kaydıyla dilediği gibi savunmakta özgürdür. Suçsuzluğunun ispatında elinden gelen en iyi savunmayı sunarak mahkemeden beraatini isteyebilir. Kanunen buna engel bir durum yok.

Ceza Hukuku alanında kendini sürekli geliştiren, akademik ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere sahip, temsil ettiği kişinin hak ve menfaatlerini gözeten biri ile davada savunmanızı vermek elbette farklı ve faydanıza olacaktır. Takdir edersiniz ki avukat uygulamada, yani pratikte etkin şekilde hareket etmesini bu işin eğitimini almamış kişilere göre daha iyi bilir. Aksine bir durum Ceza yargılamasında savunmanızın  kalitesini düşürür, hatta kendi başına savunma yaptığını düşünen kişi aslında yanlış savunmalarla haklarına zarar getirebilir.