cinsel tutuklama

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN YATARI

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN YATARI

Cezanın cinsel istismarı suçunun yatarı cezanın madde hükmünde yer alan yıllara göre infaz edilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, çocuğa cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, fiillerin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bunun yanında Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

cinsel tutuklama
cinsel tutuklama

Suçun maddenin 3. Fıkrasında yer alan kişiler tarafından işlenmesi halinde yukarıda açıklanan cezalar yarı oranında arttırılarak verilip, suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki ceza mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlarının infazı için bu kararların kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmenim gerçekleşmesi sonucunda mahkeme kararlara kesinleşme şerhi işleyerek infaz savcılığına gönderir. 

Verilen mahkumiyet kararları 3 yıldan fazla olması halinde infaz savcılığı sanık hakkında derhal yakalama emri çıkartır. Bunu takiben savcılık tarafından kişinin cezası, ne kadar cezaevinde kalacağı gibi hususların yer aldığı bir müddetname düzenlenerek, sanığa gönderilir.Sanık bu müddetname ile cezaevinden ne zaman çıkacağını, ceza süresine hakim olur. 

7242 sayılı kanuna göre kural olarak koşullu salıverme için infaz oranı cinsel istismar suçlarında ¾ olarak belirlenmiştir. Buna göre yukarıdaki cezaları alan sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından çıkartılarak lehe kanun prensibi ilkesi ile ¾ oranında mahkumiyetini tamamlayıp, geri kalan cezasını denetimli serbest olarak dışarıda tamamlayacaktır.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Adli para cezası: Alternatif bir yaptırım türü olan adli para cezası, tek başına uygulanabileceği gibi hapis cezası ile de uygulanabilmektedir. Hukukumuza göre kasten işlenebilen suçlarda 1 yıl ya da daha az hapis cezasına hükmedilen durumlarda bu ceza adli para cezasına çevrilebilmektedir. Makale konumuz çocuğun cinsel istismarı suçunun yaptırımları 1 yıldan fazla olmsı nedeniyle adli para cezasına tek başına hükmedilmemektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231) Çocuğun cinsel istismarı suçunun yaptırım süreleri nedeniyle fail bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanmamaktadır.

Cezanın Ertelenmesi: İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır( TCK 51).

Kanun hükmü nedeniyle çocuğun cinsel istismarı suçunda cezanın ertelenmesi hapis cezası süreleri nedeniyle mümkün değildir.

SON HABERLER

Haberler Son Dakika

“Hekimlerin defansif tıbba çekilmesi önlenmeli”

Haberler Son Dakika

AYM’ye 9 ayda 33 bin 118 bireysel başvuru

Haberler Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkış kriteri ne? (Ceren’in katil zanlısı açık cezaevinden izinli çıkıp geri dönmedi)

Haberler Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu ülkenin refahı için kaçınılmaz

Aile Hukuku Avukatınıza Sorun Genel Haberler Medeni Huhuk Popüler Son Dakika

Eşinin dedikodusunu yapmak hem boşanma hem de tazminat sebebi

Haberler Son Dakika

İnfaz düzenlemesi kabul edildi

Haberler Son Dakika

20 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durdu

Haberler Son Dakika

Baro başkanları Ankara’ya yürüyor

Haberler Son Dakika

Yargıtay’da 8 daire kapatılıyor

Haberler Son Dakika

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi Meclis’ten geçti

Haberler Son Dakika

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Haberler Son Dakika

Üniversiteli genç hukukçular yarıştı

Haberler Son Dakika

Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması 125 binden 100 bine çıkarılacak

Haberler Son Dakika

Özge Güzelsu kimdir?

Haberler Son Dakika

Çin-Türk Hukukçular Derneği yatırımcılara hem Türkiye hem de Çin’de hukuki destek sunacak

Haberler Son Dakika

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti

Haberler Son Dakika

Yargıtay’dan araca yanlış yakıt kararı

Haberler Son Dakika

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi hukuk fakültesinden mezun oldu

Haberler Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama

Haberler Son Dakika

İstanbul Tahkim Merkezi 130 arabulucu ile işbirliği protokolü imzaladı