evlilik

EVLİLİK BİRLİĞİMİ DEVAM ETTİREMEYECEK NOKTAYA GELDİM.
NE YAPMALIYIM ?

Evlilik birliğinize birden çok sebeple devam edemeyecek noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bu yazımızda
boşanmanın özel sebeplerinin yanı sıra genel bir sebep olan kanunda da “evlilik birliğinin temelinden
sarsılması” konusuna yer vereceğiz.


Belirtmek isteriz ki ülkemizde açılan boşanma davalarının büyük çoğunluğu evlilik birliğinin temelden
sarsılması sebebine dayanmaktadır. Bu neden ile yalnız değilsiniz. Bu yolu da yalnız yürümemenizi ve
uzman bir boşanma avukatına başvurmanızı tavsiye ederiz. En azından uzman boşanma avukat
kadromuzdan destek almanız sizin içinde yolun başından neler ile karşılaşabileceğiniz noktasında fikir
verecektir.


Bu konuda Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan başlıca haller
şunlardır:

  • Eşlerden birinin diğer eşe fiziksel şiddet uygulamasıdır. Fiziksel şiddete örnek olarak bir eşin diğer eşe
    tokat atması, yumruk atması ve benzeri şekillerde fiziksel şiddet türleri diyebiliriz. Burada şiddetin basit bir şekilde kalması durumu söz konusudur.

  • Eşlerden birinin diğer eşe hakaret etmesi, tehdit etmesi, aşağılaması ve benzeri şekillerde
    gerçekleştirilen psikolojik şiddet diyebiliriz. Günümüz evliliklerinde bir eşin diğer eşe uyguladığı en çok görünen şiddet türü psikolojik şiddettir.

  • Eşlerden birinin diğer eşten kazancını saklaması, sadakate aykırı davranışlarda bulunması, ahlaka aykırı davranışlar gerçekleştirmesi, aşırı borçlanması, sürekli alkol alması, eve geç gelmesi, ailesine karşı eşinin yanında olmaması, cinsel birliktelikten kaçınması, ve benzeri şekillerde gerçekleşen huzur ve mutluluğuna aykırı hareketler de evlilik birliğini temelden sarsıcı hareketler arasında yer alır.

Günümüzde en çok karşılaştığımız ve görünen şiddet türü ise ekonomik şiddettir. Eşlerden birinin,
diğerinin maaş kartını alması, harçlık vermemesi, muhtaç durumda bırakması, evin alışverişini
yapmayarak ekonomik baskı uygulaması bu şiddetin görünen en basit halleridir.
Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir:

Birincisi Evlilik Birliğinin, “temelinden” sarsılması gerekir. Bu hususa ilişkin olarak yukarıda örneklendirmiş olmakla birlikte bir eşin diğer eşe karşı uygulamış olduğu fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet başlıkları altında toplanabilir. Bunun yanı sıra aile mahkemesi hakiminin evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için, birliği derinden etkileyen ve temelinden sarsılmasına neden olacak önemli derecede fikir ayrılıkları, duygusal kopmalar ve esaslı geçimsizlikler olmalıdır. Bu geçimsizlikler olağan aile ilişkilerinin dışında olmalıdır.

İkinci şart ise ortak hayatın “çekilmez” hale gelmesi gerekir. Bilindiği üzere evlilik birliği içerisinde
eşlerin aynı konutta yaşaması bir yükümlülüktür. Yukarıda bahsettiğim hususlar sebebiyle artık bir eşin
diğer eşin yanında aynı konut içerisinde yaşayamayacak hale gelmesi gerekmektedir .

Bu anlattığımız hususların varlığı halinde alanında uzman boşanma avukatlarına başvurmanız
gerekmektedir. Evlilik birliği içerisinde yaşanan her olayın hukuksal düzende boşanmaya etkisi
olmayabilir. Bu sebeple güncel bir bilgi birikimi gerekecektir. Örneklendirdiğimiz her olayın delil ile
ispatı gerekecek olup, bu noktada uzman bir boşanma avukatının doğru yönlendirmesi ile hak kaybına
uğramayacak ve günün sonunda haklı olarak davanızı kazanacaksınız.