“GÖÇ VE HUKUK” SEMPOZYUMU YAPILDI

TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram ve Komisyonun Dönem Sözcüsü Av. Taner Kılıç’ın konuşmalarıyla açılan sempozyum iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Bayram, açılışta yaptığı konuşmaya, Hannah Arendt’in, “Mülteciler anayurtlarından ayrıldıklarında artık yurtsuzlardı, devletlerini bıraktıklarında artık devletsizlerdi, insan haklarından yoksun bırakıldıklarında artık haksızlardı, yeryüzünün posasıydılar” sözünü hatırlatarak başladı.

“Tarih, büyük çalkantıların, göç ve insan hareketlerinin sahnesidir. Savaştan, çatışmadan, doğal afetlerden, açlıktan kaçan hazin insan hikayelerinin sergilendiği bu sahne belki de insanlığımızın test edildiği en ağır sınav olarak önümüzde durmaktadır” diyen Bayram, uluslararası göç örgütünün 2023 yılı verilerine göre 290 milyon uluslararası göçmen bulunduğunu kaydetti.

Bayram, günümüzde göçlerin yaşam standartlarının daha yüksek olduğu, güvenlik risklerinin minimalize edildiği coğrafyalara doğru bir rota izlemekle birlikte kitlesel nüfus hareketlerinin birçok sosyal, kültürel ve ekonomik probleme kaynaklık ettiğini ifade ederek özellikle yerleşik olanın yabancıya olan fobisini besleyen gelişmelerin yaşanmasının olumsuz sonuçlarına dikkat çekti. Bayram, “Göç ve iltica sorunu her şeyden önce bir insan hakları ve hukuk sorunudur. Hayatı risk altında olan, ölüm ve işkence tehdidi ile karşı karşıya kalan her insanın başka bir ülkeye sığınma hakkı temel bir insan hakkıdır. Vatandaş veya mülteci ayrımı olmaksızın her insanın yaşam, güvenlik, barınma, beslenme, sağlık, eğitim hakkı vardır ve bu haklar belli sınırlara hapsedilemeyecek kadar kıymetlidir” dedi.

Açış konuşmalarının ardından TBB Göç ve İltica Komisyonu Genel Sekreteri Av. Aysel Yıldız’ın başkanlığındaki “Göç” konulu oturumda Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sosyolog Dr. Cemile Gizem Dinçer, Suriye Türkmen Meclis Üyesi Neziha Akdeniz ve Doç. Dr. Doğa Elçin sunumlarını gerçekleştirdi.

TBB Göç ve iltica Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Nurali Çitil’in başkanlığındaki “Hukuk” konulu ikinci oturumda da Prof. Dr. Çağla Ünlütürk, Dr. Neva Övünç Öztürk ve TBB Göç ve İltica Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Vedi Yücetaş tebliğlerini sundu.

/category/haberler/

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.