cinsel istismar

İstanbul Cinsel Suçlar Avukatı Makale

CİNSEL SUÇLAR

Bu yazımızda Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenen cinsel suçlar hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Cinsel suçlarda hem mağdur hem de sanık/şüpheli açısından dosyanın vekille takip edilmesi önem arz etmektedir. Bizler mağdur olan müvekkillerimizin hem de suçsuz olan şüpheli/sanık müvekkillerimizin hakkını her zaman olduğu gibi savunmaya devam etmekteyiz.

Önemle belirtmeliyiz ki, Cinsel Suçlar  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar adında Altıncı(6.)  Bölümünde, 102-105 maddeleri arasında düzenlenmiştir.  

Bu suçlar : 

 • Cinsel Saldırı (Türk Ceza Kanunu 102. Maddesi )
 • Çocukların Cinsel İstismarı (Türk Ceza Kanunu 103. Maddesi )
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (Türk Ceza Kanunu 104. Maddesi )
 • Cinsel Taciz (Türk Ceza Kanunu 105. Maddesi )

CİNSEL SALDIRI SUÇU 

 Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçunun tahmin edebileceğiniz üzere farklı işleniş biçimleri vardır. İşleniş biçimlerine göre de cezalandırması farklı olacaktır.  Aslen cinsel saldırı suçunun cezalandırması, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak suçun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası düzenlenmiştir.

Ancak yaşı 18’in altında olan bireyle karşı işlenmesi halinde cezalandırılması farklı olacaktır. 18 yaşında altındaki mağdurlara suçun işlenmesi konusunu makalemizin devamında anlatacağız.   Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık şeklinde işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır. Yani mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma aşamasında ise düşme kararı verilir.  

Cinsel Saldırı Suçu nun ilgili maddenin 2. Fıkrasına göre vücuda sair cisim veya organ sokmak suretiyle işlenmesi halinde ise, suçu işleyen kişiye 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.  Bu suçun takibi şikayete bağlı değildir. Yani mağdur şikayetten vazgeçse bile, suç işlenmişse sanık cezalandırılacaktır.

Bu kuralın istinası suçun eşe karşı işlenmesidir. Kişi eşine karşı sair cisim veya organ sokmak suretiyle cinsel saldırı suçu işlediyse, eşin şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma aşamasında ise düşme kararı verilir.  

Cinsel Saldırı Suçu’nu düzenleyen 102. Maddenin devamında ise bu suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçu dosyaları, gerek kolluk aşaması, gerek soruşturma , gerekse kovuşturma aşamasında hatta  istinaf – temyiz aşamaları  hem mağdur hem şüpheli/sanık açısından vekille takip edilmesini şiddetle tavsiye ettiğimiz dosyalar arasındadır. Cinsel istimar davaları ile alakalı problemlerinizde bizime irtibata geçebilirsiniz.  

CİNSEL İSTİSMARIN SUÇU  

Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde Çocukların Cinsel İstismarı adında düzenlenmiştir. Çocuğun cinsel olarak istismar edilmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği belirtilmiştir. Bu suçun 12 yaşı doldurmamış olan çocuklara karşı işlenmesi halinde istismar ise 10 yıldan, sarkıntılık ise 5 yıldan aşağı ceza verilmeyeceği belirtilmiştir.

Cinsel istismarın vücuda sair bir cisim veya organ sokulması suretiyle gerçekleşmesi durumunda  16 yıldan aşağı hapis cezası verilmeyeceğini düzenlemiştir. Çocuğun 12 yaşından küçük olması durumunda ise 18 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası verileceğini düzenlemiştir.

Maddenin devamında Cinsel istismarın nitelikli hallerinden bahsedilmiştir. Suçun silah kullanma suretiyle gerçekleşmesi, aynı zamanda kasten yaralama suçu da oluşması ve mağdurun bitkisel hayata girmesi  ve ya ölümü halinde farklı cezalandırmalar öngörülmüştür.

Peki Çocuk deyiminden ne anlamalıyız? Türk Ceza Kanununda bu sorunu cevabı düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-b  Maddesi çocuk sözcüğünden  18 yaşını doldurmamış bireyi anlamamız gerektiğini bizlere belirtmiştir.  Yani Ceza Hukuku Anlamında, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler çocuk olarak tanımlanacaktır.

 Peki Cinsel İstismar Nedir ?  103. Madde cinsel istismar ın tanımını madde içerisinde yapmıştır. Cinsel İstismardan Anlamamız gereken 

 • 15 yaşını daha doldurmamıiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışlar  ( 15 yaşını tamamlamış olmasına rağmen anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen davranışlar da istismar olarak tanımlanır)   
 •  15 yaşını doldur ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar.  

Kanunun burada dikkat çektiği husus rıza hususudur. 15 yaşından küçük veya 15-18 yaş arasındaki bir çocuğa karşı rızası olsa bile gerçekleştirilen bir cinsel davranış, istismar olarak tanımlanacaktır. Yani mağdur “benim rızam vardı” yönünde bir ifade verse bu davranış suç oluşturacaktır.

Ancak 15-18 yaş arasındaki bir çocuğa karşı rızaen değil ama zorla (kanunun deyimiyle cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak)  yapılan bir cinsel davranış, istismar suçunu oluşturacaktır. 15-18 yaş arasındaki çocuklarla (anlam ve sonuçları algılayabilen çocuklarla)  rıza ile bir cinsel davranış gerçekleşmesi halinde cinsel istismar suçu oluşmayacak; eğer cinsel ilişki gerçekleşir ise Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu oluşabilecektir. Makalemizin devamında Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan bahsedeceğiz.   

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu  

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesinde düzenlenmiştir. 15-18 yaşındaki biriyle zorla olmadan rızaen ( cebir, şiddet veya hile olmadan  ) cinsel ilişkiye girilmesi durumunda ve mağdurun şikayet etmesi durumunda 2 yıldan 5 yıla kadar  hapis cezası ile cezalandırılır.  Belirttiğimiz üzere bu suç takibi şikayete bağlı suçlar arasındadır. Yani sanığın cezalandırılması için mağdurun şikayet etmesi gerekmektedir. 

Ancak suçun her hali şikayete bağlı değildir. Suçun rızaen de olsa evlenme yasağı olan kişiler karşı işlenmesi halinde, şikayete bağlı olmadan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasında hükmedilir. Ek olarak evlat edinilecek  çocuğun evlat edinmeden önce  koruma, bakım gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi durumunda da sanık 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

Peki Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu’nda Reşit olmayan mağdur şikayetçi olmayıp, mağdurun velisi/vasisi şikayetçi olursa ne olur ? Hemen cevaplayalım. Eğer reşit olmayan mağdur şikayetçi olmazsa veya şikayetinden vazgeçerse,  mağdurun velisi/vasisi şikayet etse veya şikayetinden  bile bir önemi olmayacaktır. Netice olarak burada mağdurun şikayeti önemlidir. Mağdurun şikayet süresi ise 6 aydır.  

CİNSEL TACİZ SUÇU  

Cinsel Taciz Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun cezalandırması mağdur açısından, mağdurun çocuk mu yoksa 18 yaşından büyük mağdura karşı işlenip işlenmediğine göre değişecektir. Mağdurun çocuk olması halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası, mağdurun çocuk olmaması halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası le cezalandırılacaktır.

Cinsel Taciz Suçu  cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismar suçunun bazı halleriyle karıştırılmaktadır.  Cinsel Taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinin madde  gerekçesinde tanımlanmıştır. Madde gerekçesi “Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.” şeklindedir. 

Gerekçeden de anlaşılacağı üzere Cinsel Taciz Suçu’nda vücut dokunulmazlığına karşı bir ihlal olmamaktadır. Yani fiziksel bir temas olmamaktadır. Fiziksel bir temas olması halinde, cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismarı suçu oluşabilecektir. Gerekçede de belirtildiği üzere, cinsel anlamda mağdurun ahlaka aykırı olarak rahatsız edilmesi gerekmektedir.

Cinsel Taciz Suçu’nu değerli okuyucularımızın daha iyi anlaması açısından Yargıtay kararlarında geçen birtakım örnekler verelim.  

 • Şüphelinin mağdura “ seni öpebilir miyim” cümlesi cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.
 • Şüphelinin mağdura “Bana bir defa verecen mi” cümlesi cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.
 • Şüphelinin mağdura “Fıstık gibisin çok hoşuma gittin, bir gece beraber olabilir miyiz” cümlesi cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.
 • Şüphelinin mağdura ““…. Lira vereyim seninle yatalım  ” cümlesi cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.
 • Şüphelinin mağdura “Bayan almaya geldim, istersen seninle de çıkabiliriz” cümlesi cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemlere verdiğimiz örnekleri çoğaltabiliriz.  Göründüğü üzere bu eylemlerde fiziksel bir temas yoktur. Fiziksel bir temas olması halinde, cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismarı suçu oluşabilecektir. Gerekçede de belirtildiği üzere, cinsel anlamda mağdurun ahlaka aykırı olarak rahatsız edilmesi gerekmektedir.

İSTABUL CİNSEL SUÇLAR AVUKATI 

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere cinsel suçlarda hem mağdur açısından hem şüpheli/sanık açısından avukatla takip edilmesini şiddetle tavsiye ettiğimiz suçlardır. Bu davaların mutlaka ceza hukuku  tarafından takip edilmesini tavsiye ediyoruz.  Bu suçlarla ilgili tarafımıza ulaşabilirsiniz.

aile hukuku Av. Ahmed Fehim Solak avukat Avukata Sor boşanma Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı İstanbul boşanma davası cinsel cinsel saldırı Cinsel Suç Haberleri Cinsel Suçlar cinsel taciz Cinsel Taciz Haberleri Cinsel İstismar CİNSEL SALDIRI Deprem depremde yıkılan emsal Estetik estetik emsal karar evlilik birliği eşe hakaret hakaret kocaya hakaret Konut konut dokunulmazlığı kıro miras miras hukuku Online Avukat pendik boşanma avukatı sağlık mesleği suçu suç bildirme Tazminat tck madde 280 tehdit velayet yargıtay yargıtay emsal Yargıtay emsal karar yıkılan ev çocuk hakları İftira suçu İstanbul Cinsel Suçlar

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Adnan Oktar ‘kadın avukat’ istemiş!

Genel Haberler Son Dakika

6 ŞUBAT DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç’tan mesleğe geri dönen 387 hakim ve savcı ile ilgili açıklama

Genel Haberler Son Dakika

Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu Yeniden Çerçeveleniyor: Anayasa Mahkemesi’nden Kritik İptal

Genel Haberler Son Dakika

BOŞANMA – KUSURLU DAVRANIŞIN İSPATI – MADDİ TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

TBK m.138 ve Kiralama Sözleşmelerinde Uyarlama: Dava Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Ermiş Olmasının Etkisi

Genel Haberler Son Dakika

İŞÇİLİK ALACAKLARI HESABINDA HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET

Genel Haberler Son Dakika

EVLADINIZ SİZE KARŞI AĞIR BİR SUÇ MU İŞLEDİ? YA DA SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR MU?

Genel Haberler Son Dakika

CEZA MUHAKEMESİNDE İDDİA MAKAMI VE YARGI MAKAMI BİRLİKTELİĞİ

Genel Haberler Son Dakika

Konutta Yapılan Arama Neyi ve Kimi Kapsar?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2021/41754 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2020/6860 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Haberler Son Dakika

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Haberler Son Dakika

Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi

Genel Haberler Son Dakika

Kolluğun Bilgisayarda Arama ve İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurması

Genel Haberler Son Dakika

Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Genel Haberler Son Dakika

TİNY HOUSE (MOBİL EV) YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Genel Haberler Son Dakika

Karşılıksız çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu tutar 9 bin 270 liraya çıkarıldı

Genel Haberler Son Dakika

Birleşmiş Milletler ‘işkence’ dedi: Daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle idam edilecek!

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.