ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMAK

Boşanma davalarının en önemli sebebi ve en sık rastlanan durumu olan “aldatma” hukuksal tabiri ile zina sebebi ile açılan davalardır.

Bu yüzden bu konuya biraz daha ayrıntılı bakmamız gerektiğini düşünmekteyiz.

Aldatmanın diğer adıyla zinanın hukuki olarak elde edilen delillerle ispatlanması gerektiği için mutlaka konusunda uzman bir boşanma avukatından destek almak gerekir. Aldatan eşin telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları ve mailleri hukuksuz olarak elde edilirse hem delil niteliğini kaybeder hem de elde eden taraf için suç niteliği oluşturabilir. WatssApp konuşmaları gizli kamera ve ses kayıtları hep tehlikeli konulardır.

Bunlar olmadan aldatmayı ispat etmekte oldukça zordur. Bunun için konuyu iyi bilen uzman bir boşanma avukatından alacağınız destek hem delillerin hukuka uygun elde edilmesini sağlayacak hem de sizi bir suç işlemekden de koruyacaktır.

Zina(aldatma) nedenine dayalı boşanma davası açma sürecini uzman bir boşanma avukatı ile devam ettirmeniz, hak kayıplarının önüne geçecek hem de kişisel haklarınızın saldırıya uğraması sonucu hak ettiğiniz tazminatlarınızı elde edebilmeniz hususunda avantaj sağlayacaktır.

Boşanma süreci ve sonrasında neler olduğuna ilişkin bir diğer makalelerimiz de okuyarak nafaka, velayet, ortak velayet, boşanma davalarında tanığın rolü, mal paylaşımı gibi hususlarda uzman avukatımızdan bilgi alabilirsiniz.

 • Zinanın varlığını gösteren hareketler nelerdir?

Zina(aldatma), evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin karşı cinsten başka biriyle ilişkiye girmesi sonucu oluşan özel bir boşanma sebebidir. Eşlerden birinin başka bir kişi ile arasındaki ilişkinin zina sayılabilmesi için evlilik birliği içerisinde, kasıtlı olarak eşten başka biriyle cinsel ilişkide bulunma şartı aranır. Dava şartlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi ve zina nedeniyle boşanma davası açmak için uzman boşanma avukat kadromuzdan destek alabilir ve avukatlarımıza soru sorabilirsiniz.

 • Eşimle fiilen ayrıyız, başka biriyle birlikte oldu. Zinaya dayalı boşanma davası açabilir miyim?

 Evlilik birliği hâkim kararı ile sonlanmadan eşlerin birbirine olan dargınlık veya kırgınlıkları nedeniyle fiilen ayrı yaşamaları eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünü sona erdirmez. Bu sebeple eşiniz ile ayrı yaşıyor olsanız dahi sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden, aldatmanın (zinanın) gerçekleşmesi halinde zinaya (aldatmaya) dayalı boşanma davası açabilirsiniz. Zinaya dayalı boşanma davalarının yargılama sürecini uzamaması ve mağduriyet yaşanmaması adına uzman bir boşanma avukatından destek alabilir, uzman boşanma avukat kadromuza soru sorabilirsiniz.

 • Eşim uyuşturucu madde etkisinde başka biriyle cinsel birliktelik yaşadı, zinaya dayalı boşanma davası açabilir miyim?

Zinanın boşanma sebepleri arasında yer alması noktasında; zina fiilini gerçekleştiren eşin bu fiili ayırt etme gücüne sahip olarak kasten işlemesi önemlidir. Uyuşturucu madde etkisinde olma veya hipnoz gibi sebepler, zina eden eşinizin kusurluluğunu ortadan kaldırdığı için boşanma davasında boşanma sebebi olarak sunulamaz.

Nitekim uyuşturucu madde akıl sağlığını, düşünme yetisini ortadan kaldıran bir durumdur. Zinaya dayalı boşanma davasında, eşinizin ayırt etme gücü yoksa bu sebebe bağlı olarak boşanma davası açamazsınız. Ancak boşanma kararı almış iseniz, diğer boşanma sebeplerine ilişkin alanında uzman avukatımızdan bu konuda yardım almanız size fayda sağlayacaktır.

 • Eşim 5 yıldır bir başkasıyla karı koca gibi yaşıyor. Bana boşanma davası açtı, boşanmaya itiraz edebilir miyim?

Evet, itiraz edebilirsiniz. Bu durumda eşiniz ağır kusurludur, söz konusu evliliğin devamında korunmaya değer bir yön olmadığı ve bu nedenle itirazınız sonucu zina eden eşinizin hakkı kötüye kullandığı kabul edilir. Nitekim zina eden eşinizin boşanma davası açma yönünden haklı bir nedeni bulunmamakta, boşanma davası açma hakkı veya açılan davaya itiraz etme hakkı, hukuki faydanız bulunması sebebiyle sizdedir. Bu durumda itirazınız ile boşanmaya karar verilir.

 • Eşim sosyal medya hesaplarında tanımadığım kimseler ile sohbet ediyor, neler yazdığını bilmiyorum, zina sebebiyle dava açabilir miyim?

Eşinizin sosyal medya hesaplarında başka kimselerle sohbet ediyor olması tek başına zinaya dayalı dava açmanıza olanak vermez. Zinanın şartları olarak saydığımız başka biriyle cinsel ilişki ve kusur durumunun mevcut olması gerekir. Bunların dışında cinsel ilişki yönünden kasıtlı olarak hareket edilmiş olmalıdır.

 • Eşimle bir senedir ayrı yaşıyoruz, Facebook sayfasında bir erkekle fotoğrafını koymuş ve durumunu ilişkisi var olarak değiştirmiş, boşanma davasında bunu zina delili olarak kullanabilir miyim?

Evlilik birliği devam ederken eşlerin fiili olarak yaşaması halinde de sadakat yükümlülüğü devam eder. İşbu sebeple zinaya dayalı boşanma davası açabilir ve eşinizin herkese açık şekilde paylaştığı bu fotoğraf ve durum güncellemesini, hukuka uygun delil niteliğine sahip olduğu takdirde mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Delillerin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda avukattan hukuki destek alınmalıdır. Aksi takdirde hukuka aykırı elde edilmiş delillerin yargılama da bir hükmü yoktur.

 • Kocam beni aldattığı için ona boşanma davası açmak istiyorum ama gidecek yerim olmadığı için aynı evde yaşamaya mecbur kaldım, bu durumda onu affetmiş sayılır mıyım?

Mali olanakların yeterli olmaması sebebiyle zina öğrenildikten sonra da aynı konutta yaşamaya devam edilmiş olabilir. Tarafların birlikte yaşamaya devam etmeleri affa karine oluşturmaz. Aynı evde yaşamanıza rağmen evlilik hayatı, karı-koca birlikteliği sürdürmüyorsanız zina sebepli boşanma davası açmanızda bir engel yoktur. Ancak aile hayatı içinde normal yaşantınıza devam etmeniz halinde bu durum affetme sayılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için uzman boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

 • Eşimin beni aldattığını öğrendim ancak benden özür diledi, yeniden bir araya geldik, şimdi ise bu kararımdan pişmanım ve boşanma davası açmak istiyorum, zina sebepli dava açabilir miyim?

Diğer boşanma sebeplerinde olduğu gibi zinada da affeden tarafın dava hakkı yoktur. Dolayısıyla boşanma davasını zina sebebine dayanarak açarsanız dava affetme nedeniyle reddedilecektir. Affeden kişi artık söz konusu zina olayını sebep göstererek boşanmanın ne özel ne de genel sebeplerini ileri sürebilecektir. Ancak elbette farklı olayların boşanma davasına dayanak yapılmasına bir engel yoktur. Zina dışında evlilik birliğinin devamını çekilmez hale getiren sebepleriniz var ise bu hususta detaylı bilgi almak ve süreci yönetmek adına boşanma avukatımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz.

 • Eşime zina sebebiyle dava açacağım, duruşmada söyleyeceklerimin gizli kalmasını istiyorum, özellikle çocuklarım duymasın istiyorum, ne yapabilirim?

Boşanma davalarında eşlerden birinin, haklı sebeplerin varlığı halinde mahkemeden gizlilik kararı talep etme hakkı vardır. Ancak bu sebeplerin ne derecede geçerli olduğu mahkeme kanaatindedir. Sebeplerinizin geçerli görülmesi halinde boşanma davanıza yönelik gizlilik kararı verilebilir. Hangi sebeplerin gizlilik kararı talebinde geçerli sayılacağı hususunda boşanma avukatımızdan destek almalısınız.

 • Eşimle zina yapan kişiye dava açabilir miyim, dava açmam için ne gerekiyor?

Dava açmanızda bir engel bulunmamaktadır ancak zina yapan üçüncü kişiye dava açmak için bu kişinin evlilik birliğinden haberdar olması ile birlikte evliliğin bu kişi tarafından bilindiğini ispatlamanız gerekmektedir. Türk hukuk isteminde temel kural, iddianızı ispat etmekle yükümlü olduğunuzdur. Bunun için tanık da dahil olmak üzere hukuka uygun her türlü delili kullanabilirsiniz. Delillerin hukuka uygun olmaması durumunda dava reddedilecektir. Üçüncüye karşı dava açmadan önce yasal sürecin işleyişine ilişkin olarak boşanma avukatına danışmanız, hak kayıplarının önüne geçecektir.

 • Eşim beni aldatıyor, ona ceza davası veya tazminat davası açabilir miyim?

Hukukumuza göre zina suç değildir, dolayısıyla ceza davasına konu olmaz. Ancak zinanın boşanma davasında kanıtlanması ile birlikte aldatmanın sadakat borcuna aykırı oluşu ve kişilik haklarınıza da saldırı teşkil eden bir eylem olması nedeniyle maddi ve manevi tazminat haklarınızın tazmini amacıyla dava tazminat davası açabilirsiniz.

 • Zina sebebiyle boşanman davası açtım, mal paylaşım davasına etkisi var mıdır?

Zina sebebiyle boşanma halinde, mal rejiminin tasfiyesi davasında hâkim zina yapan eşinizin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Kural olarak boşanmadan sonra siz ve eşiniz, artık değer üzerinde eşit olarak yani yüzde elli oranında hak sahibi olursunuz. Ancak eşiniz zina yaptığı ispat edilirse, bu oran hâkim tarafından azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu hususta hâkim takdir yetkisine sahiptir.

 • Eşimin bir erkekle/kadınla eşcinsel ilişkisi olduğunu öğrendim, zina sebebiyle boşanma davası açabilir miyim?

Eşcinsel birliktelikler hukukumuzda ve Yargıtay uygulamalarında zina sayılmamaktadır. Ancak zinanın varlığının sadakat yükümlülüğünü derinden etkilemesi nedeniyle haysiyetsiz yaşama ve/veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerine dayanarak uzman avukat yardımı ile boşanma davası açabilirsiniz.

 • Öpüşmek zina mıdır?

Öpüşmek dinen zina olarak kabul edilse de, hukuken öpüşmek zina değildir. Hukukta zinanın varlığı için cinsel birlikteliğin gerçekleşmiş olması veya en azından cinsel birlikteliğe teşebbüs edilmiş olması gerekir.

 • Eşim sık sık telefonda biriyle konuşuyor, beni aldattığından şüpheleniyorum. Boşanma davasında eşimin telefon görüşmeleri dinlenebilir mi veya mesajları okunabilir mi?

Telefon görüşmelerinin ve mesajların içerikleri alınması, yalnızca hakim kararı ile ceza davalarında söz konusudur. Telefon görüşmelerinin veya mesajların içerikleri GSM operatörlerince kaydedilmemektedir. Ancak bu konuşma ve mesajların tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler ile konuşulan süreler, sizin talebiniz üzerine mahkemece GSM operatörlerinden istenebilir.

 • Eşim bana boşanma davası açtı, dava devam ederken başkasıyla birlikte yaşadığını öğrendim, dava sürerken buna hakkı var mı?

Evlilikte eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü boşanma davası sürecinde de devam eder. Boşanma kararı tüm yargılamalar sonucu kesinleşinceye dek eşler birbirine sadık kalmakla yükümlüdürler. Boşanma davası sırasında, eşinizin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı sebebiyle, uzman boşanma avukatı yardımı ile sizin de zinaya dayalı boşanma davası açma hakkınız bulunmaktadır.

 • Eşim beni aldattı ancak bir defalık bir durum olduğunu duygusal bir ilişkisi olmadığını söylüyor fakat ben boşanmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Eşinize zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz, zira tek bir cinsel ilişki zina sebebiyle boşanma davası açmak için yeterlidir. Ayrıca eşiniz ve üçüncü kişi arasında duygusal bir bağ olması gerekli değildir. Zinaya dayalı boşanma davalarında zina eden eş ile üçüncü kişinin arasında duygusal veya herhangi bir bağın olup olmadığına bakılmaz.

 • Bir konuşmamızda eşime beni aldatsa bile onu affedeceğimi söylemiştim ve eşimin yakın zamanda beni aldattığını öğrendim. Affettiğim için artık boşanma davası açamaz mıyım?

Henüz gerçekleşmemiş bir zina eylemi için söz edilen af,  hüküm ifade etmez. Bu sebeple affınız geçerli değildir. Eğer eşinize zina sebebiyle boşanma davası açmak istiyorsanız pekâlâ açabilirsiniz.

 • Eşimin zina yaptığını hangi delillerle ispat edebilirim?

Zina fiili yemin ve ikrar hariç olmak üzere her türlü hukuka uygun delille ispat edilebilir ve ispat yükü sizdedir yani eşin zina ettiğini iddia edendedir.  Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller ise yasak delil niteliğinde olup mahkemece boşanma davanıza dayanak edilemezler. Bununla birlikte eşinizle ortak yaşam sürdürdüğünüz aile konutunda ele geçen üçüncü kişiye ait olan eşyalar, yasak delil kapsamında değerlendirilmezler ve mahkemece karara dayanak edilmeleri mümkündür. Elinizde var olan delillerin hukuka uygunluğunun denetimi hususunda dava açmadan önce uzman boşanma avukatımıza danışmanız, davanızın hukuka aykırılık sebebiyle reddedilmesini ve mağduriyet yaşamanızı engelleyecektir.

 • Eşimi başka birisiyle flört ederken gördüm. Zina sebebine dayanarak boşanma davası açabilir miyim?

Zinadan söz edebilmek için cinsel bir ilişkinin varlığı gereklidir. Cinsel ilişki içermeyen aşıkane davranışlar sadakatsizlik olsa bile tek başlarına zina sebebiyle boşanma davası açmak için yeterli değildirler. Ancak zinanın varlığına karine oluşturabilirler. Eşinizin, geçerli bir sebep yokken karşı cinsle ev, otel gibi kapalı mekanlar da yalnız kalması, tenha yerlerde görülmesi, samimi fotoğraflar çektirmesi, sık sık ve özellikle gece vaktinde telefonla konuşması gibi hallerde zina gerçekleşmiş olarak kabul edilir. Bu durumda uzman boşanma avukatımıza danışarak dava açabilirsiniz.

 • Eşim beni aldatıyor, bu boşanmamız için yeterli bir sebep midir? İspatlayamaz isem boşanamaz mıyım?

Evlenme ile kurulan evlilik birliği cinsel sadakat yükümünü de beraberinde getirir. Aldatma yani zina evlilik birliğinize karşı yapılmış en büyük hakaret ve sadakatsizliktir. Bu sebeple mutlak bir boşanma sebebidir. Elinizde zinanın varlığını ispat eder her türlü hukuka uygun delilin olması halinde hâkim zinanın varlığına kanaat getirirse başka bir sebep olmaksızın evliliğinizi sona erdirir.

Ancak elinizde bir delil yok ise boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanarak boşanma davası açılabilirsiniz. Boşanma davasını açarken hukuki süreçten en etkin ve lehe sonuç almak için boşanma avukatından yardım almanız yerinde olacaktır.

 • Zina(aldatma) sebebiyle açılan boşanma davalarında gizli ses/görüntü kaydı alınır mı?

Somutlaştırmak gerekirse dedektiflik hizmetleri kullanılarak, zina yaptığını iddia ettiği eşinin telefonuna eşin bilgisi ve izni olmadan çeşitli uygulamalar indirerek eşin aramalarını dinlemek/ kaydetmek, silinen mesajları/ görselleri yüklemek bunları çoğaltmak, yaymak, yayınlamak, çıktısını almak, dava dosyalarında delil olarak sunmak hukuka aykırı eylemlerdir. Kişinin mahremiyetini ihlal eden bu eylemler hukuka aykırı yollarla elde edildiği için dava dosyasında delil olarak kullanılamayacaktır.

Burada belirtilen bütün bilgiler genel hukuki bilgilerdir. Paylaşımlarımız yalnızca bilgilendirme amacını taşımaktadır. Somut olayınızdaki ayrıntılar hukuki seyri değiştirebileceğinden yasal danışmanlık alarak hak kaybı yaşamamanızı tavsiye ederiz.

 • Eşimin telefonunda müstehcen fotoğraflar var, zina ispatında kullanılır mı?

Eşinizin karşı cinsle müstehcen fotoğraflarının bulunması, karine olarak cinsel ilişkinin yaşandığını gösterir. Dolayısıyla eşinizin birinin karşı cinsle müstehcen fotoğraflarının bulunmasının hukuka uygun elde edildiği takdirde zinanın ispatı için kullanılması mümkündür.

 • Zina(aldatma) sebebiyle açılan boşanma davalarında velayet aldatan eşe verilebilir mi?

Zina sebebiyle açılacak olan boşanma davalarında velayet aldatan eşe verilebilir. Uzman boşanma avukatı ile açacağınız davalarda zina yapmış olduğunuza mahkemece kanaat getirilmiş olsa dahi çocuğun üstün yararı gözetilerek, çocuğun ebeveyne muhtaç oluşu vb. sebeplerle velayetin zina yapan eşe verildiği Yargıtay kararları mevcuttur. Bu sebeple uzman boşanma avukatı Yargıtay’ın güncel içtihatlarından haberdar olacağından sizi de davanızda en iyi şekilde temsil edebilecektir.

 • Zina(aldatma) sebebiyle açılacak boşanma davalarında yargılama süresi ne kadardır?

Zina sebebiyle açılacak boşanma davalarında süreyi belirleyen ölçütler mahkemenin bulunduğu ilin/ilçenin/adliyenin iş yoğunluğuna bağlı olarak verilen duruşma tarihlerinin aralığına göre değişiklik arz edecektir. Ayrıca başka mahkemelerden talep edilecek evraklar, tanıkların dinlenmesi, tanıkların hazır edilmesi, aile mahkemelerinin işleyiş esaslarındaki usul işlemlerinin takibi ve eksiksiz yerine getirilmesi dosyanın makul sürede sonuçlanmasında önem arz etmektedir. Bu sebeple dosyanızın en az 1,5-2 sene süreceğini tahmin edebiliriz. Bu süre alanında uzman boşanma avukatınızın aktif takibi ile değişebilecektir.

 • Zina davasında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Zina fiilini öğrenen eş, zinanın öğrenme tarihinden itibaren altı ay içerisinde dava açmak zorundadır. Her halükarda zina fiilinin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde zina sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmektedir. Hak düşürücü sürenin hesabı ile birlikte hak kaybı yaşamamak adına uzman avukatımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

 • Zinaya dayalı boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

Zina nedeniyle boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Aile Hukukundan doğan tüm dava ve işlere, Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.