Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Adalet Bakanı Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Ankara 2 No’lu Barosu tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen ‘Değişen Dünyada Avukatlık Vizyonu Sempozyumu’na katıldı. Bakan Tunç, dünyadaki ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimlerle yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını belirterek, yargının üç sacayağından biri olan avukatların, değişen dünyaya ve yargı sisteminde yeni doğan gelişmelere ayak uydurabilmeleri gerektiğini söyledi.

‘ÜÇ SACAYAĞINDAN BİRİ EKSİK OLURSA YARGI OLMAZ’

Adaletin tecellisi için hukuk devletinin şart olduğuna dikkat çeken Tunç, “Adalet mülkün temelidir. Adalet, insan onurunu korumaktır. Adalet, insan haklarını korumaktır. Haklıya hakkını vermektir. Dolayısıyla adaletin tecellisi için de elbette ki hukuk devleti şarttır. Hukuk devleti için de bağımsız ve tarafsız yargı şarttır. Devletin üç temel sütunu var; yasama, yürütme, yargı. Yasama, kanunları yapıyor, yürütmeyi denetliyor. Yürütme, bu kanunlar çerçevesi içerisinde icraatı gerçekleştiriyor, kamu hizmetlerini yerine getiriyor. Yargı da yargı yoluyla yasamanın çıkardığı kanunlar çerçevesinde, Anayasa, kanunlar ve mevzuat içerisinde yürütmeyi denetliyor. Dolayısıyla devletin bu üç sacayağından her biri ‘kuvvetler ayrılığı’ dediğimiz demokrasinin temel şartı. Bu üç unsur, bu üç erk olmazsa demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. Tabii yargının olmadığı bir toplum düzeninde, devlet düzeninden bahsetmek mümkün değil. Yargının da üç sacayağı var; iddia, savunma, hüküm. Bu üç sacayağının her biri de aynı öneme sahip. Yani biri birinden daha önemli değil. Her biri aynı öneme sahip. Savunma olmadan bağımsız bir yargıdan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla iddia da olacak savunma da olacak hüküm de olacak. Üç sacayağından biri eksik olursa yargı olmaz” diye konuştu.

‘HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Tunç, hukuk devletinin tahkim edilmesi anlamında avukatların güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin geliştirilmesini çok önemsediklerini belirterek, “Bu anlamda bugüne kadar yapılan çalışmalar var. Özellikle son 22 yılda her alanda olduğu gibi yargı alanında da önemli ilerlemeler sağladık. Doğruyu anlatmaya, dezenformasyonla da mücadeleye devam edeceğiz. Mevzuatımızın iyileştirilmesinde önemli mesafeler aldık. Şimdi önümüzdeki, haftalarda Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere. 2028’e kadar yol haritamızı belirleyecek olan hem İnsan Hakları Eylem Planı hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Çok uzun bir çalışma neticesinde, hukuk politikalarımız, barolarımız, meslektaşlarımız, hakim ve savcılarımız, uygulamadan gelen öneriler ve önceki Yargı Reformu Strateji Belgelerinde çeşitli sebeplerle gerçekleşemeyen hedefler, tüm bunları da içerisine alacak bir Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni inşallah önümüzdeki haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaştığında, biz de o hedefleri gerçekleştirmek için yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

/category/haberler/ , /haberler/

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.