TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açış konuşmalarını Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, TBB Saymanı ve Tahkim Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gökhan Bozkurt, Tahkim Merkezi Divan Üyesi Prof. Dr. Fikret Eren ve Tahkim Merkezi Başkanı Av. Mehmet Rifat Bacanlı’nın yaptığı etkinliğe baro başkanları, TBB ve baroların yönetim denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, yargı mensupları, akademisyenler ve çok sayıda meslektaş katıldı.Sağkan tahkimin getirdiği avantajlara vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz bir önceki tahkim günü etkinliğinde yargı sistemimizin üç temel sorununu; yargı bağımsızlığına ilişkin yaşanan sorunlar, uzun yargılama süresi sıkıntısı ve avukat – hakim – savcı farketmeksizin hukukçu niteliğinde yaşanan düşüşün adalet mekanizmasına yansıması olarak sıralamış, bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkimin bu sorunlara belirli ölçüde çözüm getirebildiğinden bahsetmiştim.

Biliyoruz ki ülkemizde bir davanın neticelenmesi ve kesin hükme bağlanması yıllar sürmekte, aynı zamanda çok da maliyetli olabilmekte. Yerel mahkemenin vereceği karar, arkasından istinaf ve varsa temyiz süreci ortalama 5-6 yılı bulabiliyor. Ne ön inceleme uygulaması, hedef süre uygulaması gibi yöntemler, ne de çok sayıda Mahkeme açmak ya da istinaf kanun yolu bu sorunu çözebildi. Avukatın belge ve bilgiye ulaşma yetkisini düzenleyen Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinin etkin uygulanmasını sağlayıp bu yetkiyi aynı zamanda bir sorumluluk haline getirerek mevzuatımızda düzenleme yapmadıkça bu sorunun farklı yöntemlerle çözümü de mümkün görünmüyor.

Tahkimde ise daha esnek yapısı ile hem hızlı yargılama imkanı hem de uzman kişilerin hakem olarak görev yaptığı ve mahkeme harçları ile kıyaslandığında adalete erişimin daha kolay olduğu bir uyuşmazlık çözüm yöntemini görmekteyiz. Ayrıca kısa sürede alınan tahkim kararlarının hızlı bir şekilde icra edilebilir olmasının da çok önemli avantajlar getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu sayede meslektaşlarımız tahkim sonucunda elde edecekleri hızlı kararla iki yönlü avantaj elde ediyorlar; hem müvekkillerinin memnuniyetini daha hızlı sağlama imkanları oluyor, hem de avukatlık mesleğini icra ederken vekalet ücretlerine kısa sürede ulaşma fırsatı buluyorlar.

Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliği olarak tahkim konusunu önemsediğimizi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı çerçevesinde bağımsızlık ve tarafsızlığı güvence altına alınmış, tecrübeli, uzman ve profesyonel hakemlerin faaliyet gösterdiği Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinin yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve hukuk sistemimize fayda sunması için çabaladığımızı ifade etmek isterim. İkincisini düzenlediğimiz bu tahkim günü etkinliği de bu çabanın vücut bulmuş hallerinden bir tanesidir. Bu vesileyle başta tahkim kurulu koordinatör Yönetim Kurulu üyemiz Av. Gökhan Bozkurt’a, Tahkim Kurulumuzun Yürütme ve Divan Kurulu üyelerine ve bugün kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşmayı esirgemeyen çok değerli konuşmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

TBB Saymanı ve Tahkim Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gökhan Bozkurt da konuşmasında TBB bünyesinde tarafsız ve bağımsız bir tahkim merkezi yaratılmasında verdikleri destek için TBB Başkanı Sağkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, ayrıca Merkezin yargılama eğitim ve tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunan akademisyenlere teşekkür etti.

Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Bahadır Erdem ve Prof. Dr. Rifat Erten başkanlıklarında düzenlenen dört ayrı oturumda; TBB Tahkim Merkezi Başkanı Av. Mehmet Rifat Bacanlı, Merkez Genel Sekreteri Av. İrem Ongun Göbel, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hasret Ülkü İblikçi, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adem Aslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Nevzat Boztaş, Prof. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Prof. Dr. Nuray Ekşi, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Prof. Dr. Musa Aygül, Av. Dr. İsmail Esin, Dr. Öğretim Üyesi Didem Kayalı ve Dr. Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş sunumlarını gerçekleştirdiler.

/category/haberler/ , /haberler/

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.