İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI
Ülkemizde en çok rastlanan ve yargılama aşamasında hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan ve ağır
cezalara hükmedileceği için savunmaya en çok ihtiyaç duyulan suçlar; cinsel saldırı, cinsel taciz,
çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıdır. Türk Ceza Kanunu Cinsel
Saldırı (md. 102), Çocukların Cinsel İstismarı (md. 103), Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (md. 104), Cinsel
Taciz (tmd. 105) hakkında cezaları açıklamıştır.
CİNSEL SALDIRI
Madde 102
“(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine,
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması
hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
…”
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
Madde 103
“(1)Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda
on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. …”
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
Madde 104
“Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet
üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. …”
CİNSEL TACİZ
Madde 105
” Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla
kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. …”
EĞER CİNSEL SUÇLARDA SANIK/ŞÜPHELİ İSENİZ…
Maalesef suç konusunun hassasiyeti sebebiyle uygulamada bir çok kişi sanık sıfatıyla yargılanırken,
basın baskısı gibi etkenlerdem çekinilmesi sebebiyle özellikle soruşturma aşamasında hukuka aykırı
olarak cinsel suç hakkında tutuklama gibi hürriyeti bağlayıcı ağır tedbirler ile karşılaşmaktadır. Her ne
kadar hükmedilebilecek ceza sınırları sebebiyle tutuklama sebebi öngörülse de kanunun tutuklama için
öngördüğü diğer hususlar hiçe sayılmaktadır. Bu nedenlerle de bu suç ile soruşturulan/ kovuşturulan bir
çok kişi haksız yere tutuklanarak, hürriyetinden yoksun bırakılmaktadır. Cinsel suç şüphelisinin ilk
yapması gereken bir cinsel suç avukatından hukuki yardım almaktır. Cinsel suç avukatı olarak
müvekkilin haklarını savunacak, lehine olacak tüm delillerin değerlendirilmesi için soruşturma
aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkemeyi müvekkili lehine yönlendirmesi
gerekecektir.
Şüpheli sıfatıyla soruşturulan veya sanık sıfatıyla yargılanan bir çok kişi mağdur sıfatındaki kişilerin
yalan beyanı esas alındığı bahsinden (iftiraya uğradığından) üzüntü veya kaygılar sebebiyle kendini ifade
etmekte güçlük çekmekte ve sonucunda ağır sonuçlar ile yüzleşmek zorunda bırakılmaktadır. İşte cinsel
suç avukatından yardım almanızın bir sebebi de budur.
Cinsel suç avukatının en önemli rolü hukuki delillerin değerlendirilmesi, yok sayılmaması için gereken
ilgiyi göstererek soruşturma/ kovuşturma aşamalarını müvekkilinin lehine yönlendirmek, müvekkilin
haklarını sonuna kadar koruyan bir savunma inşa etmektir.
EĞER CİNSEL SUÇLARDA MAĞDUR İSENİZ…
Mağdur tarafından bakıldığında ise gerçek cinsel suç mağdurları, haklarını ararken yine konunun
hassasiyetinden ve toplumsal yapı sebebiyle utanarak ve çekinerek hareket etmektedir. Cinsel suç
mağduru hukuki yardım almaktan, haiz oldukları delilleri sunmaktan çekinmesi veya nasıl sunacağını
bilmemesi, elindeki delillerin kendi aleyhine olup olmadığının değerlendirmesini yapamamasının sonucu
da şüphesizki suçun cezalandırılamamasıdır. Yine yukarıda da açıkladığımız üzere bir çok iftiraya
uğrayan şüpheli olduğundan, iddia ve yargı mercileri suç mağdurlarının ifadelerine de şüpheli
yaklaşabilirler. Bu aşamada suçun varlığına ilişkin ispatınız noktasında, haksızlığa uğramamanız için bir
cinsel suç avukatından hukuki yardım almalısınız. Cinsel suç avukatları sadece sanık/şüpheli tarafı
savunmada değil, mağdurun mağduriyete ilişkin savunmada yapmaktadır. Bu hususlarda öngörülü
davranarak ileriye dönük sorun yaşamanızı önlemek için hukuki destek sağlamaktadırlar.
Bu sebeple de mağdur olan kişilerin de; eğer ki kendilerine karşı işlenen cinsel saldırı, cinsel taciz,
çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki gibi suçların cezalandırılmasını istiyorlar ise bir
cinsel taciz avukatından hukuki yardım almalı son derece önemlidir.
SONUÇ OLARAK mağdur yada sanık olarak yargılamada yer alıyorsanız, bir cinsel suç avukatı
haklarınızı sonuna kadar koruyacaktır. Cinsel suçlarda sizin haklarınızı en az sizin kadar önemseyen ve
buna uygun olarak davranmayı meslek edinmiş kişi cinsel suç avukatıdır.
ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ DE, MAĞDURİYETİNİZ DE PAHA BİÇİLEMEZ. BU SEBEPLE DE HUKUKİ
YARDIM İÇİN İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATINI ARAYIN.

/category/haberler/ , /haberler/

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.