çekişmeli boşanma davası

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DA MERAK EDİLENLER

Eşim Boşanmak İstemiyor, Bu Durumda Açacağım Dava Çekişmeli Boşanma Davası Mıdır?

Evet. Ayrıca eşiniz boşanmayı istiyor olsa bile reşit olmayan müşterek çocukların velayeti, iştirak ve

yoksulluk nafakası, boşanma hukukundan doğan maddi ve tazminat gibi konular ve mal paylaşımı

noktasında uyuşmazlık içerisindeyseniz açacağınız dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Burada

uzman boşanma avukatı kadromuzdan destek alabilirsiniz.

çekişmeli boşanma davası
çekişmeli boşanma davası

Boşanma Davam İçin Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Sadece boşanma davalarında değil hiçbir davada avukat tutma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Ancak

davalar çeşitli usule ve sürelere bağlanmıştır. Pratik bilgi ile tecrübe ve beceri gerektirir. Her dava

başından sonuna kadar ince ayrıntılarla doludur. Bu ayrıntıları bilmemek veya kaçırmak davayı

kaybetmenize neden olabilir.

Mecbur olmamakla birlikte bilmediğiniz bir yolda yalnız yürümenizi tavsiye etmiyoruz. Hukuk herkes

tarafından bilinebilir olmakla birlikte her uyuşmazlık kendine has bir yolu da yanında getirir. Bu

yolculukta hele ki boşanma davalarında bir rehbere ihtiyaç duymanız mümkün. Günümüzde en çok

ihtiyaç duyduğumuz güvenilir ve disiplinli boşanma avukat kadromuz size bu yolculukta rehber olmak

için hazır.

Evleneli 1 Yıl Olmadı. Yine de Çekişmeli Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilikte

geçirilmiş her hangi bir süre şartı yoktur. Resmi nikah üzerinden 1 saat geçse dahi artık çekişmeli

boşanma davası açabilirsiniz.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davasını hangi tarafın açtığı değil, açan tarafın iddialarını ispatlaması önemlidir. Öte yandan bir

taraf boşanma davası açtıktan sonra diğer tarafın da karşı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.

Boşanmada iddialarını en doğru şekilde sunan ve bunları ispatlayabilen taraf avantajlıdır. Kadın ya da

erkeğin davayı açmasının hiç bir önemi bulunmamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında boşanma davasını açmak isteyen kişi;

-Kendi yerleşim yerindeki aile mahkemesinde,

-Davalı eşin yerleşim yerindeki aile mahkemesinde,

-Her iki eşin son 6 aydır ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde boşanma davasını açabilir.

Yani boşanmak isteyen eş bu seçeneklerden herhangi birini seçerek oradaki aile mahkemesine

başvurabilir. Eğer yaşadıkları yerde aile mahkemesi yoksa; asliye hukuk mahkemesine başvurularak bu

dava açılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası hakkındaki merak ettiğiniz diğer sorularınızı uzman boşanma avukatlarımıza

danışabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasından daha uzun süreceği kesindir. Ancak bu konuda kesin bir süre vermek de

zordur. Çünkü bir davanın görülme süresini etkileyen çok sayıda etkenler vardır.

Örneğin; Aile Mahkemesinin iş yükü, posta durumu, tarafların iddia ve cevapları bunların araştırılmasına

yönelik olarak yapılabilecek keşif, bilirkişi incelemesi gibi işlemler, şahitlerin sayısı, adli tatil,

koronavirüs gibi önlemler bu süreyi etkilemektedir. Bununla birlikte bir ön inceleme duruşması olmak

üzere davanın üç veya dört duruşmada da sonuçlanması mümkündür.

Bu süreci uzatan en büyük etken kişilerin davaları bir uzman avukat olmadan başlatması ve devam

ettirmeye çalışmasıdır. Boşanma davalarında uzmanlaşmış boşanma avukatları size en hızlı sonuca

götürecektir. Bu noktada şüpheniz olmasın.

Hangi Hakaretler Boşanma Sebebidir?

Hakaretin niteliği, türü, azlığı, çokluğu ve benzeri bir sınırlandırma yoktur. Eşlerden birinin hakaret

içeren bir sözü sarf etmesi veya yazılı olarak yapması boşanma sebebidir. Buna paralel eşlerin

birbirlerine hakaret etmesi ve hatta üçüncü bir kişinin eşine hakaret etmesine izin vermek de boşanma

sebebidir. Bu hususun tanık ve diğer deliller ile ispatı gerekmektedir.

Boşanma Davasında Ağır Kusurlar Nelerdir?

Özellikle belirtmek gerekirse özel boşanma nedenleri söz konusu olduğu zaman kişi tam kusurlu sayılır.

Yani; zina, hayata kast, pek kötü muamele, haysiyetsiz yaşam sürme, terk gibi davranışlar kişiyi tam

kusurlu hale getirir.

Boşanma Davasında Hakim Nelere Dikkat Eder?

Boşanma davası açılınca hakim önce dava şartları ve usul kurallarına dikkat eder. Bunlar sağlandıktan

sonra hakim davanın devamına karar vermişse, tarafların iddia ve taleplerini delilleri nezdinde

değerlendirir. Özellikle tarafların iddialarının ne olduğuna ve bu iddiaların delillerinin neler olduğuna

dikkat edilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Özellikle davanın açılma sebebi hâkimin yönelmesi gereken konuları belirler ve hâkim buna göre belirli

konulara dikkat eder. Örneğin; Ortada şiddet olayı varsa konuyla ilgili şahitler dinlenir, sağlık raporu

varsa incelenir ve şiddete yönelik detaylı sorular sorulur.

Çekişmeli boşanma davasında şahit dinletebilir miyiz?

Evet çekişmeli boşanma davasında taraflar şahitlerini mahkeme huzurunda dinletirler.

Cinsel Sorunlar Boşanma Sebebi Midir?

Cinsel ilişkinin kadının veya erkeğin kusurundan dolayı kurulamaması, cinsel uyumsuzluk gibi cinsel

sorunlar hukuki olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklindeki genel boşanma sebebi olarak

kabul edilmekte olup, aynı zamanda bir tazminat sebebidir.

Boşanma Davasında Evi Kim Terk Eder ?

Eve dönmemek için haklı bir nedeni olmaksızın eve dönmeyen eş, diğer eşi ortak konuttan ayrılmaya

zorlayan eş, diğer eşin ortak konuta haklı bir sebep olmaksızın dönmesini engelleyen eş terk etmiş sayılır.

Aldatan Eşin Telefon Kayıtları Nasıl Alınır?

Eşinin güven kırıcı hareketleri olduğu iddiasında bulunan eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilir. Telefon kayıtları ancak mahkeme talebiyle alınabilir.

Boşanma Davasında WhatsApp Kayıtları Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Eşler arasında geçen WhatsApp yazışmaları boşanma davasına delil olarak sunulabilir. WhatsApp

konuşmalarının mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için, bu konuşmaların hukuka uygun şekilde

elde edilmiş olması gerekmektedir.

Örneğin, eşlerden biri diğerini WhatsApp üzerinden tehdit etmişse mağdur eş, bu mesajların kendi

telefonu üzerinden incelenmesini mahkemeden isteyebilir. Bu durumda bu kayıtlar özel hayatın

gizliliğini ihlal etmeyecektir. Bunun yanı sıra bu tehdide ilişkin savcılığa başvurma hakkı da

bulunmaktadır. Bu aşama da boşanma davalarında uzmanlaşmış boşanma avukatı size bu noktada gerekli

desteği verecek ve mağdur olmanızı engelleyecektir. Hiç bir suç karşılıksız kalmamalıdır.

Boşanmadan Önce Evden Ayrılmak Suç Mu?

Boşanma davası açılmadan önce evden ayrılmak suç değildir. Boşanma arifesinde bu tarz şeyler gayet

normaldir. Zaten boşanma sebepleri arasında gösterilen ortak hayatın “çekilmez” hale gelmesi durumu

aynı konut içinde yaşamı da güçleştirir. Ancak boşanma davası açmaksızın evden ayrılmak ve 6 ay boyunca eve dönmemek kusur olabilir

Kocanın Sürekli Küfür Etmesi Boşanma Sebebi Midir?

Eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak hakaret etmesi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle

boşanma davası açılması sebebidir. Zira eşlerin birbirine hakaret etmesi duygusal şiddete yönelik bir

davranıştır.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Nasıl Alınır?

Bu konuyu ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ NASIL ALIRIM?
ÇOCUK HALARI & VELAYET
Başlığı altında detaylı olarak anlatmış olmak la birlikte buradada kısaca değinelim.

Boşanmada verilecek velayet kararında hakimin öncelikli olarak baktığı iki durum çocuğun üstün yararı

ve çocuğun yaşı olmaktadır.

Mahkeme tarafından atanan sosyal inceleme uzmanları anne ve babayı dinledikten sonra, anne babanın

çocuk ile kişisel ilişkisi ile ilgili analiz yapar. Çocuğun hangi ebeveynle daha mutlu olduğu, hangi

ebeveynin çocuğun geleceği için daha olumlu olacağına ilişkin bir rapor hazırlar ve mahkemeye verir.

Mahkeme nezdinde hazırlanan bu rapor büyük bir önem taşımaktadır. Bundan dolayı bu davalarda uzman

pedagog görüşü önemlidir.

Genel olarak Aile Mahkemesi Hakimi bu uzman raporuna bakarak karar vermektedir. Bu sebeple raporun

hazırlanması, tarafların dinlenmesi, çocuğun hazır edilmesi ve tarafların evlerinin uygunluğunun

incelenmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada boşanma avukatından alacağınız

destek müşterek çocuğunuzun sizinle kalmasına neden alacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Malların Paylaşılmasını da Talep edebilir miyiz ?

Hayır. Bunun için ayrı bir dava açmalısınız. Açılacak olan bu davanın ismi mal rejimi davasıdır.

Boşanma davası sonuçlanmadan bu türden bir dava açmış olsanız bile mahkeme boşanma dava

dosyasının sonuçlanmasını bekleyecektir. Fakat boşanma davası ile birlikte açılmasında fayda vardır. Bu

süreç içerisinde mal rejimine ilişkin delillerin toplanması ve değerlendirilmesi sizin açınızdan ve süre

yönünden faydalı olacaktır.

Belirtmek isteriz ki mal rejimi davaları teknik bilgi gerektiren davalar arasındadır. Bu davayı tek başınıza

açmanız neticesinde kaçınılmaz bir hak kaybına uğramanız muhtemeldir. Bu nedenle uzman bir boşanma

avukatına başvurmanızı önemle rica ederiz.

Ziynet Eşyalarımı Alamadım, Çekişmeli Boşanma Davasında Bunları da Talep Edebilir Miyim?

Evet talep edebilirsiniz. Bunun için ayrı bir dava açmanız gerekmez. Çekişmeli boşanma davası içinde

istenebilecek kalemler içerisindedir. Faklat bu hususu ayrıca belirtmeli ve talep etmelisiniz. Akabinde

mahkeme ziynet eşyaları için sizden harç yatırmanızı da isteyecektir.

Boşanma Sonucunda Takılar Kimde Kalır?

Yargıtayın birçok emsal kararında, düğünde takılan altınların kadına ait olduğuna dair kararlar vermiştir.

Düğünde takılan altınlar kadına ait olduğundan takılar, kadında kalmalıdır. Fakat burada ziynet eşyalarını

evi terk ederken alıp götüren eş, dava da tekrar takıları talep edebilir. Bu durumda terkin ispatlanması

gerekecektir.

İki Eş de Mahkemeye Gelmek Zorunda Mıdır?

Evliliğin sona ermesi için açılan bu davaları ikiye ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki anlaşmalı

davadır. Anlaşmalı açılan davada her iki taraf mahkemeye çıkarak evliliğin sona ermesini hür iradeleriyle

istediklerini hakime açıklamak zorundadırlar. Anlaşmalı davada, duruşmada tarafların temsili vekaletle

olmamaktadır.

Diğer yandan çekişmeli olarak açılan davada tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Taraflar

yerine vekil edecekleri boşanma avukatları da mahkemede kendilerini temsil edebilirler.

Davaya Gidilmezse Ne Olur?

Davaya gidilmediği ve dava boşanma avukatı ile de takip edilmediği takdirde dava düşer. Bu durumda

davaya yetişemeyen, duruşma gününü yanlış hatırlayan, hatalı not eden tarafın davayı yenileme hakkı

bulunmaktadır. Burada hak kaybı yaşanmaması için uzman güvenilir ve disiplinli bir boşanma

avukatından destek aldığınız takdirde böyle bir soru gündeme dahi gelmeyecektir.

Boşanmada Hangi Durumlarda Tazminat Ödenmez?

Tazminat talep eden eş, boşanmaya neden olan nedenlerde diğer eşten daha az kusurlu olması ya da

kusursuz olması gerekmektedir. Taraflar boşanmaya neden olan olaylarda eş kusurlu ise yine maddi

tazminat ödenmesi yönünde karar verilmeyecektir.

Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?

Eşlerden birinin evliliğinin bitmemesini istememesi ve kusursuz olması durumunda boşanma olmaz.

Karşı tarafın boşanmak istememesi için geçerli bir sebep sunması gerekir. Eşlerin talepleri davanın

sonucunu doğrudan etkilemez.

Boşanma Davası Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri tarafından verilen gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir.

Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesinden 15 gün sonra karara itiraz edilmez ise boşanma kararı

kesinleşir. Tarafların boşanmaları yönünde bir karar verildiyse, kararın kesinleşmesinden sonra nüfus

müdürlüğüne yazı yazılarak iki tarafın da medeni durumları düzeltilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Karara Karşı İstinaf (veya Temyiz) Yoluna Başvurmak Mümkün Müdür?

Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların veya varsa avukatlarının aile mahkemesi kararını belirli

prosedürler dahilinde hem istinaf hem de temyiz mahkemesine götürme hakkı bulunmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Soyadı Değişikliği Nasıl Olur?

Boşanan eş isterse eşinin soyadında kalabilir bu noktada fayda durumuna bakılır. Boşanan eş eğer isterse

kızlık soyadına da dönebilir. Burada eşin rıza göstermesi durumu da dikkate alınmalıdır.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir Mi?

Davada verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken,

kadınların bekleme süresini (300 gün) doldurmaları gerekir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.