CİNSEL TACİZ SUÇU BAKIMINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR

Cinsel taciz suçu nasıl oluşur?

Sözlü, yazılı veya fiili hareketlerle cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla gerçekleştirilen davranışlarla işlenen suçtur. Bu davranışlar; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel içerikli yazılar göndermek, el kol işaretleri ile cinsel ilişkide bulunmayı önermek, soyunmak gibi hareketler ile söz ve davranışlar olabilir. Bu suç tipinde mağdurun bedenine bir temas yoktur. Temasın varlığı halinde suç, cinsel saldırı suçu olacaktır.

Cinsel taciz cinsel
Cinsel taciz cinsel suç

Cinsel taciz suçu, birden fazla söz veya hareketle gerçekleşebilmesi nedeniyle kapsamı geniş olan, bu suretle yargılama aşamasında da detaylıca incelenmesi, savunma yapılması, gerekirse delillerin ayrıca toplanması gereken bir suçtur. Sunulan her delilin de hukuka uygun olmayacağı gözden kaçırılmamalıdır. İnce detaylarla ele alınan ve yargılaması yapılan bu suç kapsamında menfaatlerin korunması amacıyla cinsel taciz avukatından destek alınmalıdır.

Erkek / kız arkadaşım sürekli olarak benden cinsel içerikli fotoğraf/video/ses göndermemi istiyor, kabul etmiyorum. Cinsel taciz suçu oluşur mu?

Cinsel taciz suçunun oluşması için cinsel arzuların tatmin amacının ve kastın varlığı aranır. Sizden cinsel içerikli paylaşımda bulunmanızı isteyen kişinin arkadaşınız veya sevgiliniz olması suç konusunda önem taşımaz. Sürekli olarak cinsel arzunun tatmin amacıyla size karşı eylemde bulunulması cinsel taciz suçunu oluşturacaktır. Ancak rızanın varlığının ispat edilmesi, bu eylemleri suç olmaktan çıkarabilir. Cinsel amaçla yapıldığını düşündüğünüz her türlü hareketin bu suçu oluşturup oluşturmayacağı, şikayetin yapılıp yapılmaması hususlarında uzman CİNSEL TACİZ ceza avukatına danışmanız yararınıza olacaktır.

İstemediğim halde erkek / kız arkadaşım sık sık cinsel konularda konuşmak istediğini söylüyor. Bu suç mu?

Partnerinizin cinsel konularda konuşma isteğinde, amacı ve kastı önem taşımaktadır. Eğer bu konuşma, cinsel arzuları tatmin etme, cinsel durumda rahatlama, cinsel olarak atağa geçme gibi amaçlar ile yapılmak isteniyorsa, rızanızın olmaması halinde cinsel taciz suçu oluşacaktır.

Aynı binada / sokakta / mahallede yaşadığımız komşumuz, yanımdan geçerken ”seni beğeniyorum, güzelsin, seni görünce hoş oluyorum” gibi sözler söylüyor, rahatsızlık duyuyorum. Ne yapmalıyım?

Size söylenen beğenme, hoşlanma, güzel bulma ve buna benzer sözlerin cinsel arzuları tatmin etme amacıyla söylendiğini düşünüyor iseniz bu hususta detaylı bilgi ve hukuki yardım almak için cinsel taciz avukatına danışabileceğiniz gibi polis merkezine veya savcılığa şikayette bulunabilirsiniz.

Bedenim veya giydiği kıyafetler nedeniyle cinselliğe varan yorumlar yapılıyor ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Bu yorumlar suç teşkil eder mi?

Bedeniniz üzerinden veyahut kıyafetleriniz üzerinden yapılan yorumların cinsel arzuları tatmin etme amacı taşıması ve kasıtlı olarak dile getirilmesi cinsel taciz suçunu oluşturur. Örneğin giyilen kıyafetlerin özellikleri sebebiyle fiziksel olarak vücut hatlarınızın ortaya çıktığının, cinsel arzuları tatmin amacıyla söylenmesi bu suçu oluşturacaktır. Ancak bu suçun konusunu oluşturan fiillerin birden fazla olması sebebiyle suçun oluşup oluşmayacağı noktasında uzman cinsel taciz avukatından destek alınmalıdır.

Sadece kadınlar mı cinsel tacize uğrar?

Hayır. Kadınların erkekleri, erkekler diğer erkekleri ve kadınlar da diğer kadınları taciz edebilir. Taciz fiilini gerçekleştirenler arasında bir cinsiyet yanlılığı bulunmamaktadır.

Tacizci, işveren, iş arkadaşı, müşteri, müvekkil, yabancı biri, akraba veya sözde bir “arkadaş” olabildiği gibi yolda karşılaşabileceğiniz kişiler veya sizi iş mülakatına alan kişileri de içerebilir. Tacizcinin kim olduğunu belirleme konusunda izlenebilecek bir “kılavuz” bulunmamaktadır, bu suçları farklı tipte kişiler işleyebilir. Bu sebeple şikayet yoluna başvurmak isteniyorsa ceza avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Eğitim gördüğüm yerdeki müdür / müdür yardımcısı / öğretmen tarafından telefonla görüşme / mesajlaşma / ses veya video kaydı / cinsel birliktelik isteğini kabul etmem halinde notlarımın yükseltileceği teklifi yapılıyor. Ne yapmalıyım?

Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylık kullanılarak cinsel duyguları tatmin etme amacıyla size yapılan teklifler cinsel tacizi suçunu oluşturmakla, daha ağır cezayı gerektiren tipidir. Yaşadığınız bu olay sebebiyle ailenize, ceza avukatına, polis merkezine, savcılığa, kadın hakları veya çocuk hakları merkezlerine başvuruda bulunarak destek talep edebilirsiniz.

Tanımadığım biri tarafından sürekli telefonla aranıyorum, buluşma ve tanışma teklifinde bulunuyor. Cinsel taciz suçundan şikayetçi olabilir miyim?

Yargıtay kararlarına da konu olmuş bu olay kapsamında; cinsel duyguları tatmin amacının olmadığı söz ve eylemlerde telefonla arayarak ya da mesaj suretiyle bir kimsenin rahatsız edilmesi halinde kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçu oluşacaktır. Dolasısıyla bu suç ile şikayette bulunabilirsiniz. Her olayın kendi içinde değerlendirilmesi hususu esas olmakla, cinsel taciz avukatına danışılması gerekmektedir.

Telefon numaram arkadaşlık sitelerine eklendi, cinsel taciz suçundan şikayette bulunabilir miyim?

Bu şekilde gerçekleşen eylemlerde, somut olayın ne şekilde ve nasıl gerçekleştiği dikkate alınacaktır. Telefon numarasının sosyal medya veya arkadaşlık siteleri üzerinde yayılmasında cinsel bir durum söz konusu ise şikayet yapılabilir. Ancak cinsel bir durumun olmaması halinde bu suçtan değil, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayılması suçundan şikayet hakkı kullanılabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, cinsel bir durum içermeyecek şekilde yayılan iletişim numarasını ele geçiren ve cinsel duyguları tatmin amacı ile ilerleyen kişiler hakkında cinsel taciz suçundan şikayette bulunulabilir. Bu konu hakkında detaylı bilgi için cinsel taciz avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Dokunma cinsel tacize girer mi?

Cinsel amaçla işlenen bir eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması için, failin, sürtünme, dokunma veya herhangi bir şekilde mağdurun vücuduna temas etmemesi gerekir. Aksi takdirde, yani mağdurun bedenine fiziksel temasta bulunulur ise duruma göre basit veya nitelikli cinsel saldırı suçu oluşacaktır.

Çok güzelsin demek suç mu?

Kalbini gösterme suretiyle ”şuramda bir şey var”, ”senden hoşlanıyorum”, ”çok güzelsin” şeklindeki sözler ve buna benzer davranışlar Yargıtay uygulamaları ile kabul görmüş cinsel taciz davranışlarıdır. Bu söylemlerin cinsel taciz olarak değerlendirilmesi bakımından, kişinin amacının cinsel tatmin olup olmaması göz önüne alınır. Bu sebeple hangi iltifatın cinsel taciz suçunu oluşturacağı, cinsel taciz avukatından destek alınarak çözümlenmeli, bu aşamadan sonra gerekli şikayetler yapılmalıdır.

Mesaj yolu ile cinsel konularda konuşmak, cinsel taciz suçunu oluşturur mu?

Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunun işlenmesi, daha fazla cezayı gerektiren haldir. Cinsel konularda konuşma yapan kişiler arasında rızanın varlığı ve yaşa dikkat edilir. Nitekim 15-18 yaş grubunda bulunan kişilerin rızasının varlığı, hukuk düzeninde kabul görmemekle, ceza almaya engel değildir. 15 yaşında altında olan kişilere karşı işlenmesi daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halidir. Cinsel konular üzerine konuşma bakımından rızanızın varlığının ispat edilmesi halinde bu suç oluşmayacaktır. Ancak rıza cebir, hile, tehdit altında verilmişse cinsel taciz suçu oluşacaktır.

Cinsel organın fotoğrafını atma cinsel tacize girer mi?

Sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli ifadeler, cinsel içerikli sözler, işaretler, çıplak vücudun teşhir edilmesi, cinsel konulu ses kayıtları, görseller, cinsel organ fotoğrafları, videolar veya görüntülü konuşma sırasında sergilenen eylemler, cinsel taciz suçuna vücut verir. Rızanın varlığı suçu ortadan kaldıran temel nedendir. Benzer olaylar için cinsel taciz avukatına sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Arkadaşım sürekli olarak cinsel birliktelik teklifinde bulunuyor, bu suç mu?

Cinsel amaçla yapılan her türlü davranış ve sözler, yönetilen kişi üzerinde korku, utanma, rahatsızlık ve üzüntü gibi duyguların oluşmasına sebebiyet verdiği takdirde cinsel taciz suçu oluşur. Cinsel birliktelik teklifinin reddedilmesi halinde bu teklif devam ediyorsa cinsel taciz suçu oluşur.

Bir dönem sevgili olanların arasındaki cinsel içerikli mesajlar cinsel taciz suçu oluşturur mu?

Arkadaşlık içerisinde cinsel içerikli mesajların gönderilmesinden sonra ilişkinin bitmesi ile mağdur şikayet etmiş ise, burada önceki cinsel içerikli mesaj gönderme eylemlerinde rızanın olması sebebiyle cinsel taciz suçu oluşmayacaktır.

Sosyal medyada neler tacize girer?

Sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli ifadeler, cinsel içerikli sözler, işaretler, çıplak vücudun teşhir edilmesi, cinsel konulu ses kayıtları, görseller, cinsel organ fotoğrafları, videolar veya görüntülü konuşma sırasında sergilenen eylemler, rızanın olmaması halinde cinsel taciz suçuna vücut verir.

İltifat etmek tacize girer mi?

Sonuç olarak; cinsel tacizle iltifat arasında ince bir çizgi vardır. Sevgi ve beğeni ifade eden cümlelerden sonra karşı taraf açık ve net bir karşılık vermedikçe, devam eden beyanlar cinsel taciz olabilir. Sürekli olan bu beyanlar karşı tarafça cevaplandırılmıyorsa, bu artık cinsel tacizdir.

Mağdur beyanı delil midir?

Mağdurun beyanı, ayrıntılı, tutarlı, somut, istikrarlı ve mantıklı olması halinde beyanları hükme esas alınabilecek niteliktedir. Mağdurun ifadesinde hiç bir olağanüstü unsur veya açıklanamayan nokta bulunmamalıdır. Beyan, gerçek, sağlam, güvenilir ve inanılır bir delil olup yaşanmış bir vakıayı ifade etmelidir.

Cinsel tacizde uzlaşma mümkün mü?

Cinsel taciz suçunu takibi şikâyete bağlı olmasına karşın, bu suçla ilgili uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Cinsel suçlar paraya çevrilir mi?

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir.

Cinsel suç memurluğa engel mi?

Cinsel taciz suçu kanun maddesinde açıkça sayılmamış olsa bile kasten işlenen bir suç olduğu için bir yıl veya daha fazla süre ile cinsel taciz suçu nedeniyle alınan hapis cezası memuriyete engel teşkil edecektir.

Cinsel tacizde şikayet süresi ne kadardır?

Cinsel taciz suçunun temel, basit hali şikayete tabidir. Cinsel tacizden mağdur olan kişi, fiilin ve failin öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanabilir. Nitelikli halin söz konusu olması halinde şikayet süresi yoktur. Soruşturması re’sen yapılır. Dava zamanaşımı ise 8 yıldır.

Cinsel taciz suçunda teşebbüs mümkün mü?

Cinsel taciz suçu, sırf hareket suçlarındandır. Bu sebeple neticeye bir unsur olarak yer vermez. Bu yüzden tacize sebebiyet veren icrai hareketlerin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanacaktır. Bir örnekle açıklamak gerekirse cinsel taciz suçunu oluşturacak bir mektubun ilgilisine ulaşmadan ele geçirildiği takdirde bu suç teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır.

Cinsel taciz suçunun işlenmesine yardım edenler ceza alır mı?

Suçun failini cinsel amaçlı olarak tacize ikna eden, failin cinsel taciz arz eden davranışları gerçekleştirmesini için katkıda bulunan kişi ise yardım eden şeklinde sorumlu olacaktır. Yani cinsel taciz suçunda suça iştirak şekilleri olarak yardım etme, azmettirme bu suç bakımından mümkündür.

Kanıt olmadan ceza verilir mi?

Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir kesinlikle ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz.

Cinsel tacizde kamu davası nasıl düşer?

Cinsel taciz suçunun basit halinin soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabidir. Yani savcılık tarafından re’sen soruşturma yapılamayacağı gibi mahkemece de re’sen kovuşturma da yapılamamaktadır. Mağdur kovuşturma evresinde şikâyetinden vazgeçerse mahkemece re’sen davanın düşmesine karar verilir.

Cinsel taciz suçunda tazminat davası açılabilir mi?

Tacize uğrayan kişinin yaşadığı olaydan dolayı psikolojik zarar görmesi muhtemeldir. Bu nedenle özellikle işyerlerinde bu suçun oluştuğu durumlarda iş kaybı, iş görememe gibi durumlardan dolayı maddi zararların doğması da mümkündür. Bu zararlardan dolayı zarar gören kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu hususta alanında uzman CİNSEL TACİZ Avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Adnan Oktar ‘kadın avukat’ istemiş!

Genel Haberler Son Dakika

6 ŞUBAT DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç’tan mesleğe geri dönen 387 hakim ve savcı ile ilgili açıklama

Genel Haberler Son Dakika

Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu Yeniden Çerçeveleniyor: Anayasa Mahkemesi’nden Kritik İptal

Genel Haberler Son Dakika

BOŞANMA – KUSURLU DAVRANIŞIN İSPATI – MADDİ TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

TBK m.138 ve Kiralama Sözleşmelerinde Uyarlama: Dava Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Ermiş Olmasının Etkisi

Genel Haberler Son Dakika

İŞÇİLİK ALACAKLARI HESABINDA HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET

Genel Haberler Son Dakika

EVLADINIZ SİZE KARŞI AĞIR BİR SUÇ MU İŞLEDİ? YA DA SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR MU?

Genel Haberler Son Dakika

CEZA MUHAKEMESİNDE İDDİA MAKAMI VE YARGI MAKAMI BİRLİKTELİĞİ

Genel Haberler Son Dakika

Konutta Yapılan Arama Neyi ve Kimi Kapsar?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2021/41754 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2020/6860 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Haberler Son Dakika

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Haberler Son Dakika

Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi

Genel Haberler Son Dakika

Kolluğun Bilgisayarda Arama ve İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurması

Genel Haberler Son Dakika

Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Genel Haberler Son Dakika

TİNY HOUSE (MOBİL EV) YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Genel Haberler Son Dakika

Karşılıksız çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu tutar 9 bin 270 liraya çıkarıldı

Genel Haberler Son Dakika

Birleşmiş Milletler ‘işkence’ dedi: Daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle idam edilecek!

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.