CİNSEL TACİZ SUÇUNDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

Cinsel taciz suçu işlendiği iddiası ile hakkınızda Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesi uyarınca bir şikayette bulunuldu ise veyahut bir soruşturma başlatıldı ise akla ilk gelen şey genellikle “ben karşı tarafa yani şikayet edene para versem, yada onları şikayetinden vazgeçirsem” ceza almaktan kurtulur muyum ” olmaktadır. Toplumumuzda kişiler arasında dolaşan “bak benim bir tanıdığım vardı, adama dava açmışlardı, karşı tarafı bir şekilde ikna ettiler, davası düştü” şeklindeki fısıltılar, her cinsel taciz iddiasında geçerli değildir. Eğer Cinsel Taciz Suçunun somut olayda nitelikli halleri var ise, bu fısıltılara pek kulak kabartmamak gerekir.

Bilindiği üzere Cinsel Taciz Suçu, Cinsel davranışlarla(cinsellik kastı ile) reşit bir kişi veya 18 yaşını doldurmamış çocuğun vücuduna fiziksel temasta bulunmaksızın;

Bu nokta da hangi hareketlerin cinsel taciz suçu teşkil edeceği Yargıtay kararları ile istikrar kazanmıştır. Yargıtay uygulamasına göre, cinsel amaçla işlenen aşağıdaki fiiller cinsel taciz suçunun oluşmasına neden olur (Yargıtay CGK – Karar No: 2015/34):

 • Cinsel amaçlı “el hareketi yapma”,
 • Cinsel bir hisle “öpücük atma”,
 • Cinsel ilişki teklif etme,
 • Cinsel organını gösterme,
 • Mağdura yönelik “sevişelim mi”, “sevişmek ister misin” şeklinde sözler sarfetmek,
 • Sokakta yürüyen bir kişiye cinsel amaçla laf atmak, sözlü taciz (fıstık, güzelim, harikasın vs.),
 • Failin mağdurun yaşadığı evin penceresine tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demesi,
 • Mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak,
 • Telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” şeklinde sözler sarfetmek,
 • “Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesajlar göndermek,
 • Mağdurun yüzüne karşı; “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek,
 • İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “vücudun çok güzel” vb. gibi cinsel amaçlı sözler söylemek,
 • Evlenme teklifinin evli bir kadına yapılması veya evli bir kadına seni seviyorum demek,
 • İç çamaşırı hediye etme veya cinselliğe yönelen sözlerle yapılan evlilik teklifi,

cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu nokta da bu hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde cinsel taciz suçu gerçekleşmiş olarak kabul edilmiştir.

Yaşanan olayda veya müşteki tarafından yaşandığı iddia edilen olayda aşağıda kısaca belirttiğimiz suçun nitelikli halleri varsa suç şikayete tabi değildir. Yani müşteki(şikayet eden) şikayetinden vazgeçse de Soruşturma(savcılık aşması) ve Kovuşturma(mahkeme aşaması) devam eder. Mahkeme tarafından ceza verilmesinde halinde ise temel ceza yarı oranında artırılır. Nitelikli haller;

Cinsel Taciz Suçunun;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-a),
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.105/2-b),
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-c),
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-d),
 • Teşhir suretiyle (TCK md.105/2-e),

İşlenmesi halinde yukarıda da izah ettiğimiz üzere verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Bunun dışında ki hallerde cinsel taciz suçu temel şeklinde kalmış olup, Soruşturma(savcılık aşması) ve Kovuşturma(mahkeme aşaması) şikayete bağlı kılınmıştır. Yani, müşteki(şikayet eden) eğer şikayetini geri çekerse, suç ortadan kalkacak ve soruşturma yada kovuşturma son bulacaktır.

Bu neden ile her konu ve olayda cinsel taciz suçlarında deneyimli bir avukattan destek almanız gerekmektedir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.