cinsel tutuklama

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN YATARI

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN YATARI

Cezanın cinsel istismarı suçunun yatarı cezanın madde hükmünde yer alan yıllara göre infaz edilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, çocuğa cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, fiillerin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bunun yanında Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

cinsel tutuklama
cinsel tutuklama

Suçun maddenin 3. Fıkrasında yer alan kişiler tarafından işlenmesi halinde yukarıda açıklanan cezalar yarı oranında arttırılarak verilip, suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki ceza mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlarının infazı için bu kararların kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmenim gerçekleşmesi sonucunda mahkeme kararlara kesinleşme şerhi işleyerek infaz savcılığına gönderir. 

Verilen mahkumiyet kararları 3 yıldan fazla olması halinde infaz savcılığı sanık hakkında derhal yakalama emri çıkartır. Bunu takiben savcılık tarafından kişinin cezası, ne kadar cezaevinde kalacağı gibi hususların yer aldığı bir müddetname düzenlenerek, sanığa gönderilir.Sanık bu müddetname ile cezaevinden ne zaman çıkacağını, ceza süresine hakim olur. 

7242 sayılı kanuna göre kural olarak koşullu salıverme için infaz oranı cinsel istismar suçlarında ¾ olarak belirlenmiştir. Buna göre yukarıdaki cezaları alan sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından çıkartılarak lehe kanun prensibi ilkesi ile ¾ oranında mahkumiyetini tamamlayıp, geri kalan cezasını denetimli serbest olarak dışarıda tamamlayacaktır.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Adli para cezası: Alternatif bir yaptırım türü olan adli para cezası, tek başına uygulanabileceği gibi hapis cezası ile de uygulanabilmektedir. Hukukumuza göre kasten işlenebilen suçlarda 1 yıl ya da daha az hapis cezasına hükmedilen durumlarda bu ceza adli para cezasına çevrilebilmektedir. Makale konumuz çocuğun cinsel istismarı suçunun yaptırımları 1 yıldan fazla olmsı nedeniyle adli para cezasına tek başına hükmedilmemektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231) Çocuğun cinsel istismarı suçunun yaptırım süreleri nedeniyle fail bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanmamaktadır.

Cezanın Ertelenmesi: İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır( TCK 51).

Kanun hükmü nedeniyle çocuğun cinsel istismarı suçunda cezanın ertelenmesi hapis cezası süreleri nedeniyle mümkün değildir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Adnan Oktar ‘kadın avukat’ istemiş!

Genel Haberler Son Dakika

6 ŞUBAT DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç’tan mesleğe geri dönen 387 hakim ve savcı ile ilgili açıklama

Genel Haberler Son Dakika

Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu Yeniden Çerçeveleniyor: Anayasa Mahkemesi’nden Kritik İptal

Genel Haberler Son Dakika

BOŞANMA – KUSURLU DAVRANIŞIN İSPATI – MADDİ TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

TBK m.138 ve Kiralama Sözleşmelerinde Uyarlama: Dava Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Ermiş Olmasının Etkisi

Genel Haberler Son Dakika

İŞÇİLİK ALACAKLARI HESABINDA HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET

Genel Haberler Son Dakika

EVLADINIZ SİZE KARŞI AĞIR BİR SUÇ MU İŞLEDİ? YA DA SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR MU?

Genel Haberler Son Dakika

CEZA MUHAKEMESİNDE İDDİA MAKAMI VE YARGI MAKAMI BİRLİKTELİĞİ

Genel Haberler Son Dakika

Konutta Yapılan Arama Neyi ve Kimi Kapsar?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2021/41754 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2020/6860 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Haberler Son Dakika

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Haberler Son Dakika

Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi

Genel Haberler Son Dakika

Kolluğun Bilgisayarda Arama ve İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurması

Genel Haberler Son Dakika

Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Genel Haberler Son Dakika

TİNY HOUSE (MOBİL EV) YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Genel Haberler Son Dakika

Karşılıksız çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu tutar 9 bin 270 liraya çıkarıldı

Genel Haberler Son Dakika

Birleşmiş Milletler ‘işkence’ dedi: Daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle idam edilecek!

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.