evlilik

EVLİLİK BİRLİĞİMİ DEVAM ETTİREMEYECEK NOKTAYA GELDİM.
NE YAPMALIYIM ?

Evlilik birliğinize birden çok sebeple devam edemeyecek noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bu yazımızda
boşanmanın özel sebeplerinin yanı sıra genel bir sebep olan kanunda da “evlilik birliğinin temelinden
sarsılması” konusuna yer vereceğiz.


Belirtmek isteriz ki ülkemizde açılan boşanma davalarının büyük çoğunluğu evlilik birliğinin temelden
sarsılması sebebine dayanmaktadır. Bu neden ile yalnız değilsiniz. Bu yolu da yalnız yürümemenizi ve
uzman bir boşanma avukatına başvurmanızı tavsiye ederiz. En azından uzman boşanma avukat
kadromuzdan destek almanız sizin içinde yolun başından neler ile karşılaşabileceğiniz noktasında fikir
verecektir.


Bu konuda Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan başlıca haller
şunlardır:

  • Eşlerden birinin diğer eşe fiziksel şiddet uygulamasıdır. Fiziksel şiddete örnek olarak bir eşin diğer eşe
    tokat atması, yumruk atması ve benzeri şekillerde fiziksel şiddet türleri diyebiliriz. Burada şiddetin basit bir şekilde kalması durumu söz konusudur.

  • Eşlerden birinin diğer eşe hakaret etmesi, tehdit etmesi, aşağılaması ve benzeri şekillerde
    gerçekleştirilen psikolojik şiddet diyebiliriz. Günümüz evliliklerinde bir eşin diğer eşe uyguladığı en çok görünen şiddet türü psikolojik şiddettir.

  • Eşlerden birinin diğer eşten kazancını saklaması, sadakate aykırı davranışlarda bulunması, ahlaka aykırı davranışlar gerçekleştirmesi, aşırı borçlanması, sürekli alkol alması, eve geç gelmesi, ailesine karşı eşinin yanında olmaması, cinsel birliktelikten kaçınması, ve benzeri şekillerde gerçekleşen huzur ve mutluluğuna aykırı hareketler de evlilik birliğini temelden sarsıcı hareketler arasında yer alır.

Günümüzde en çok karşılaştığımız ve görünen şiddet türü ise ekonomik şiddettir. Eşlerden birinin,
diğerinin maaş kartını alması, harçlık vermemesi, muhtaç durumda bırakması, evin alışverişini
yapmayarak ekonomik baskı uygulaması bu şiddetin görünen en basit halleridir.
Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir:

Birincisi Evlilik Birliğinin, “temelinden” sarsılması gerekir. Bu hususa ilişkin olarak yukarıda örneklendirmiş olmakla birlikte bir eşin diğer eşe karşı uygulamış olduğu fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet başlıkları altında toplanabilir. Bunun yanı sıra aile mahkemesi hakiminin evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için, birliği derinden etkileyen ve temelinden sarsılmasına neden olacak önemli derecede fikir ayrılıkları, duygusal kopmalar ve esaslı geçimsizlikler olmalıdır. Bu geçimsizlikler olağan aile ilişkilerinin dışında olmalıdır.

İkinci şart ise ortak hayatın “çekilmez” hale gelmesi gerekir. Bilindiği üzere evlilik birliği içerisinde
eşlerin aynı konutta yaşaması bir yükümlülüktür. Yukarıda bahsettiğim hususlar sebebiyle artık bir eşin
diğer eşin yanında aynı konut içerisinde yaşayamayacak hale gelmesi gerekmektedir .

Bu anlattığımız hususların varlığı halinde alanında uzman boşanma avukatlarına başvurmanız
gerekmektedir. Evlilik birliği içerisinde yaşanan her olayın hukuksal düzende boşanmaya etkisi
olmayabilir. Bu sebeple güncel bir bilgi birikimi gerekecektir. Örneklendirdiğimiz her olayın delil ile
ispatı gerekecek olup, bu noktada uzman bir boşanma avukatının doğru yönlendirmesi ile hak kaybına
uğramayacak ve günün sonunda haklı olarak davanızı kazanacaksınız.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.