VELAYET DAVASI İLE İLGİLİ SIK SORDUKLARINIZ

EŞİMLE BOŞANMA SÜRECİNDEYİM, ÇOCUĞUMUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Velayet, 18 yaşından küçüklerin veya hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakımı, eğitiminin sağlanması, korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş, üstün yararı düzenleyen hukuksal haklardır. Bu hak aynı zamanda anne ve babanın çocuklara ve çocukların mallarına gerekli dikkat ve özeni gösterme, onları temsil etme yükümlülüklerini beraberinde getirmektedir.

Her ne kadar anne ve baba, evlilik birliğinde bu hakka birlikte sahip olsalar da evlilik birliğinin bazı nedenlerle sona ermesi, çocuğun velayeti noktasında anlaşmazlığa yol açmakta, ebeveynler velayet noktasında uyuşmazlık yaşamaktadır. Kimi zaman ise velayet hakkını elinde bulunduran anne veya baba, bu görevi aksatmakta veyahut gereği gibi yerine getirmemektedir. İşbu haller velayetin değiştirilmesine yol açmaktadır.

Boşanma ve velayet davalarının uzman avukat tarafından takibi noktasına da değinmek gerekirse, boşanma ve velayet davaları, hukuk sistemimizde en geniş kapsamlı ve yargılama süreci en uzun süren davalardır. Bunun dışında yargılamanın taraflar ve çocuklar üzerindeki yıpratıcı etkisi, tarafların sürekli olarak karşı karşıya gelmesidir.

davaların uzun sürmesi ve mahkemelerin iş yükü sebebiyle dava aşamasında daha da yıpranmamak adına, boşanmaya ve velayete ilişkin savunmanın yapılması, hakkın korunması, sürecin etkin takibi, hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bu zorlayıcı yasal sürecin uzman boşanma avukatı eliyle takip edilmesi gereklidir.

Velayet hakkı sebebiyle, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, yasal sürecin işleyişi ve takibi, hak kaybının önlenmesi ve olası mağduriyetlerin engellenmesine yönelik sorunlarınızın çözümü amacıyla detaylı bilgi almak için alanında uzman boşanma avukatlarımızdan hukuki yardım alabilirsiniz.

Velayet hakkında çocuğun üstün yararı ne demektir?

Çocuğun üstün yararı; çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişiminin sağlanabilmesi için öncelikli olarak çocuğun haklarının ön planda tutulması ve faydasının gözetilmesidir.

Evlilik birliğinin devamı halinde velayet nasıl olacaktır?

Anne ve baba, evlilik birliğini devam ettirdiği sürece çocuğun velayeti, anne ve baba için ortak velayet olacaktır. Ortak velayet; anne ve babanın çocuğun bakım ve eğitimi konusunda çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak ortak karar alması demektir.

Velayetin kime verileceği neye göre belirlenir?

Hâkim, velayet hakkının kimde kalacağını belirlerken, öncelikle çocuğun menfaati ve çıkarını gözeterek karar vermektedir. Örneğin;

-Çocuğun çıkarlarını hangi taraf daha iyi koruyabilecekse,
-Çocuk anne bakımına muhtaç ise (0-4 yaş arası gibi),
-hangi tarafa duygusal anlamda daha fazla bağlı ise,
-Çocuk hangi tarafta düzenli ve sağlıklı yaşam şartlarına kavuşabilecekse,
-Hangi tarafta kardeşlerinden ayrılmayacak ve daha iyi ilişkiler içinde olacaksa,

Hakim bu hususları açıklığa kavuşturduktan sonra karar verecektir.

Boşanma davasında eşim kusurlu kabul edilirse, çocuğum velayeti kime verilir?

Boşanma davası bakımından eşinizin kusurlu olup olmaması, çocuğunuzun velayeti hakkındaki karar bakımından doğrudan etkili olmamaktadır. Çünkü velayete ilişkin karar verilirken mahkeme öncelikle çocuğun menfaatini ve üstün yararını dikkate almaktadır. Ancak bazı durumlarda anne veya babanın kusur durumu, çocuğun menfaatini de etkileyecek boyuta ulaşabilmektedir. Kusur durumunun birden fazla sebeple meydana gelmesi nedeniyle bu konuda uzman velayet avukatımıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Çocuklarımın üvey annesinin/babasının, çocuklarıma karşı kötü davranışlarının velayet konusundaki durumu nedir, bu sebeple boşanma davası açabilir miyim?

Türk Medeni Kanunu gereğince eşler, reşit olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe, diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur, durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

Üvey çocuk üzerinde velayet hakkına sahip olmayan anne veya babaya yüklenen bu yükümlülük, evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine yardımcı olmaları ve sosyal ahlak kurallarının gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

Aile hayatı içerisinde kadın veya kocadan herhangi birisi yetişkin olmayan üvey çocuklarına bakmaması evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren bir davranış olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Boşanma/velayet davasının devamı sırasında çocuklarıma ilişkin geçici tedbir kararı alınabilir mi?

Hâkim, davanızın devamı süresince gerekli olan, özellikle çocukların bakım ve korunmasına ilişkin önlemleri kendiliğinden alır. Çocuklara karşı alınacak önlemler; çocuğun bir tarafın himayesine bırakılması, geçici kişisel ilişki kurulması, geçici iştirak nafakası verilmesi, çocuğun mallarına geçici önlem alınması ve çocuk kaçırma konusunda alınacak önlemlerdir.

Bu sebeple taleple bağlı olmaksızın, çocuğun üstün yararının korunması amacıyla dosya hakimi çocuğunuz hakkındaki tedbirlerin alınmasına kendi karar verecektir. İşbu hususun mahkeme tarafından göz ardı edilmemesi amacıyla uzman boşanma ve velayet avukatı ile davanızı takip etmeniz mağduriyet yaşamanızın önüne geçecektir.

Çocuğumun velayetini nasıl alabilirim?

Boşanmak isteyen çiftlerin genellikle anlaşamadıkları konu velayet konusudur ve ne yazık ki çocuğun velayetini almak adına taraflar birbirleri ile mücadele içine girer. Ancak unutulmamalıdır ki hakim, çocuğun velayetini hangi tarafa vereceği hususunda çocuğun menfaatine göre karar vermektedir. İşte bu nedenle çocuğun velayetini almak isteyen taraf çocuk için daha yararlı olduğu konusunda hakimi ikna etmelidir. Görüldüğü üzere velayette önemli kriter çocuğun menfaatidir.

Çocuğun yaşı da velayet konusunda önemlidir. Özellikle bebek ve anne bakımına muhtaç yaşlarda olan çocukların velayeti annenin maddi durumuna bakılmaksızın anneye verilmektedir.

Çocuğunuzun velayetini almak hususunda, çocuğunuzun üstün yararını zedeleyecek herhangi bir girişiminizin bulunmaması ile birlikte velayet hakkına sahip olan eşinizin çocuğunuza karşı velayet görevini yerine getirmediği ya da velayet görevini aksattığını ispat etmeniz gereklidir. Velayet davalarının çocukları ilgilendirmesi sebebiyle ince bir çizgide olduğu düşünüldüğünde uzman velayet avukatı desteği bu konuda önem arz etmektedir.

Evlilik dışı çocuğum oldu, doğan çocuğun velayeti kime aittir?

Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti kime aittir sorusu da oldukça merak edilmektedir. Çocuk dünyaya geldiğinde ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre vasi atayabilmekte veya velayeti babaya verebilmektedir.

Boşanmadan sonra doğan çocuğun velayeti kime verilir?

Evlilik devam ederken veya evliliğin sonlandırılmasının ardından başlayarak 300 gün içerisinde dünyaya gelen çocuğunuzun babasının, boşanmış olduğunuz eşinizin kabul edilmesi sebebiyle, velayet ortaktır.

Belirlenen bu süre dolduktan sonra doğan çocuğunuzun babaya bağlanması, sizin evlilik süresinde gebe kaldığınızın ispatı sonucu ile mümkün hale gelir.

Boşanma sonrası velayet belirlenmemiş ise velayet talebiniz doğrultusunda dava açmanız, olası hak kayıplarının yaşanmaması için uzman boşanma avukatından yasal sürece ilişkin bilgi alabilirsiniz.

2 çocuğum var, velayet davasında kardeşler ayrı ayrı verilebilir mi?

Hakim, velayet konusunda çocuklarınızın menfaatini gözeterek karar vermektedir. Birden fazla çocuk olması halinde çocuklarınızın velayetinin tek bir tarafa verilmesi zorunlu değildir. İki çocuğunuzun birinin velayeti anneye, diğerinin velayeti babaya verilebilir. Ancak çocuklarınızın kardeşlik ve paylaşım duygusunun gelişimi için Yargıtay “kardeşlerin birbirinden ayrılmaması ilkesi”ni benimsemiştir. Kardeşlerin ayrı ebeveynlere velayetlerinin verilmesi halinde, kişisel ilişkinin kardeşlerin bir araya gelebileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. Çocuklarınızın velayetinin ayrı ayrı verilmesine yönelik sorunlarınızın çözümü amacıyla uzman boşanma ve velayet avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Erkek çocuğumun velayetini anneden/babadan nasıl alırım?

Mahkeme tarafından verilecek olan velayet kararında, çocuğun her daim yararı gözetilecektir. Çocuğa hangi ebeveyn daha iyi bakabilecek, hangi ebeveynin yanında kalması halinde çocuğun bakımı ve gözetimi aksatılmayacak ise velayet o ebeveyne verilir. Gerekli görüldüğü takdirde idrak yaşında olan çocuğa da soru sorulacaktır. Bu noktada çocuğun cinsiyeti önem arz etmemektedir.

Kız çocuğun velayeti babaya verilebilir mi?

Mahkemeler kız çocukların velayetini genel olarak anneye vermeyi tercih etmektedirler. Bunun en önemli sebebi de kız çocuklarının anneye daha çok ihtiyaç duymaları, anne ile daha iyi iletişim kurmalarıdır. Ama ne yazık ki somut olaylarda annelik görevini yerine getiremeyen veya getirmek istemeyen taraflarla da karşılaşılmaktadır. Mahkemeler böyle durumlarda annenin kusurlu davranışları ispat edilebilir, annenin çocuğa zarar verdiği kanıtlanabilir ise kız çocuğunu babaya da verebilecektir. Mahkemenin böyle bir karar verebilmesi için annenin çocuğa zarar verdiğinin, çocuğu ile ilgilenmediğinin ispat edilmesi gerekecektir.

Gelirim yok, çocuğumun velayeti tarafıma verilir mi?

Velayet davasında önemli olan ve göz önüne alınan çocuğunuzun korunan üstün yararıdır. İnceleme konusu yapılan husus, çocuğun annenin mi yanında yoksa babanın mı yanında bedensel ve ruhsal gelişimini daha iyi tamamlayacağıdır.

Bu bağlamda velayeti alacak tarafın gelir durumundan ziyade çocuğa nasıl bakacağı, çocuğun kişisel, psikolojik ve sosyal gelişimine ne kadar katkı sağlayacağı önemlidir.

Dolayısıyla gelirinizin olmaması ile birlikte sosyal inceleme raporunda çocuğunuzun menfaatinin ve üstün yararının sizin tarafınızdan daha iyi korunacağına kanaat getirildi ise velayet mahkeme kararı ile tarafınıza verilebilir. Ancak belirtmek gerekir ki mahkemeler sosyal inceleme raporu ile bağlı değildir.

Gelirim yok, velayet dışında nafaka talep edebilir miyim?

Çalışıyor olsanız dahi boşanma sebebi ile yoksulluğa düşecekseniz kendiniz için yoksulluk nafakası, velayeti verilen çocuğunuz için de iştirak nafakası talep edebilirsiniz. Detaylı bilgi için uzman boşanma ve velayet avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

Yeniden evlendim, çocuğumun velayeti babaya verilir mi?

Velayeti alan annenin tekrar evlenmiş olmasının tek başına velayetin değiştirilmesi için yeterli olmadığını belirtmekle birlikte yeni eşinizin, çocuğun üstün yararını zedeleyecek davranışlarının varlığı halinde bu husus velayetin değiştirilmesine sebep teşkil edecektir. Velayetin değiştirilmesi taleplerine ilişkin sebeplerin değerlendirilmesi bakımından uzman velayet avukatına danışılmalıdır. Nitekim anne veya babanın velayetin değiştirilmesi noktasındaki sebepleri kimi zaman mahkemece geçerli sayılmamakta, açılan dava reddedilmekte olup hak kayıplarına yol açmaktadır.

Alkol kullanan anneye velayet verilir mi?

Velayet düzenlenirken çocukların menfaatleri gözetilir. Yaşı küçük ve anne bakımına muhtaç çocukların velayeti genel olarak anneye verilir. Sadece alkol kullanmak, velayetin anneden alınmasına engel bir durum değildir. Ancak velayet sahibi annenin alkol tüketiminde aşırıya kaçması ile çocuğun menfaatlerinin zarar gördüğünün ispatlanması halinde mahkemece velayetin anneden alınmasına hükmedilebilir. Velayetin anne veya babadan alınmasına neden olabilecek davranışlarının neler olabileceğine ilişkin sorularınızı uzman boşanma ve velayet avukatına danışabilirsiniz.

Annenin genelevde çalışması velayet hakkına engel midir?

Velayet noktasında, anne ya da babanın mesleğine, ahlaka aykırı bir meslek yapıp yapmadığından ziyade öncelik olarak çocuk ile ebeveyn arasındaki bağa dikkat edilmektedir. Annenin çocuğuna olan ilgisi, bakımı tam ise, çocuğun bakımında ihmali bulunmuyor ise mesleğinin durumu mühim olmamaktadır. Kaldı ki; çocuk idrak yaşında ise hangi ebeveyninde kalmak istiyor ise çocuğun tercihi de göz ardı edilmeyecektir.

Çocuk, anne yanında kalmak istiyor ve bunun yanında çocuğun bakımı ve gözetiminde anne yanında kalmasında üstün yararı bulunuyor ise velayet anneye verilecektir. Annenin mesleğinin çocuk yönünden önem arz etmesi sebebiyle, yasal sürecin etkin takibi amacıyla uzman boşanma avukatından destek almanız önerilir.

Psikolojik tedavi gören anne / babaya velayet verilir mi?

Bu durumda anne/babanın tedavi süreci önem taşımaktadır. Anne/baba ağır ilaçlar kullanıyor, çocuğu ihmal ediyor, tedavi süresince rehabilitasyon merkezinde yatılı tedavi alıyor ise böyle bir durumda velayete ilişkin ödev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinden velayetin değiştirilmesi ya da velayetin kaldırılarak çocuğa vasi tayini gibi farklı seçenekler söz konusu olacaktır. psikolojik rahatsızlıkların geniş kapsamlı olması nedeniyle konu hakkında uzman velayet avukatına merak ettiğiniz sorularınızı iletebilirsiniz.

Annesi veya babası vefat eden çocuğun velayeti kime verilir?

Çocuğun velayet hakkı yalnızca anneye ve babaya verilmektedir. Boşanma davasında velayeti alan eski eşin ölümü halinde çocukların velayeti sağ kalan eşe kendiliğinden geçmez. Nitekim boşanma nedeniyle artık evlilik birliği de kalmamıştır. Bu durumda eski eşin ölümü halinde çocuklar için bir vasi tayin edilmesi gerekir.

Sağ kalan eş, çocuklarının velayetini istiyorsa, ayrı bir velayet davası açmalı ve bu talebini beyan etmelidir. Ancak her iki ebeveynin ölümü halinde çocuğun üstün yararı ve menfaatine göre çocuğun hayatına devam edebilmesi, gelişimini sürdürmesi amacıyla bir vasi tayin edilecektir. Velayetin ne şekilde talep edileceği ve vasi tayinine ilişkin sorularınız için uzman boşanma ve velayet avukatından bilgi alabilirsiniz.

Engelli çocuğun velayeti kime verilir?

Engelli çocukların velayetindeki en önemli husus çocuğun bakımını sağlayacak, özel masraflarını karşılayabilecek tarafa velayetin verilmesi gerekliliğidir. Engeli bulunan çocuğun bakımı ve masrafları hangi ebeveyni tarafından daha iyi karşılanacaksa velayet o ebeveyne verilir.

Çocuğa şiddet uygulayan eşe velayet verilir mi?

Boşanma davalarında ya da velayetin değiştirilmesi talepli davalarda, çocuğun hangi ebeveyninde kalması çocuk yararına olacak ise ona göre velayet kararı verilecektir. Çocuğun velayet hakkını alan ya da alacak olan ebeveyninden fiziksel şiddet görmüş olduğunun ispatı halinde hakim velayete ilişkin kararını bu durumu göz ardı etmeden verecektir.

İdrak çocuğun tercihi ile birlikte sosyal inceleme raporunun hangi ebeveynin çocuğa bakması ya da gözetimi konusundaki sonucuna istinaden mahkeme bir karar verecektir. İdrak yaşı olan çocuğun beyanı mahkeme kanaatinde etkilidir ve çocuğun isteği esas alınır.

İdraki yaşda olmayan ve mahkeme huzurunda çocuğun hangi ebeveynde kalması gerektiğine dair soru sorulamıyor ise sosyal inceleme raporu değerlendirmeye alınacaktır. Çocuğun şiddete uğradığı, bu durum nedeniyle mağdur olduğuna dair kuvvetli deliller sunulmalıdır. Bu nedenle hukuka uygun deliller sunularak, velayete ilişkin çocuğun şiddet gördüğünü kanıtlayarak kararı etkileyecek hususlar öne sürülmelidir. Böyle bir durum halinde, hangi delillerin hukuka uygun olduğunun tespit edilmesi amacıyla uzman boşanma ve velayet avukatından destek alınmalıdır.

Velayet babaya hangi durumlarda verilir?

Annenin; çocuğu istemediği, çocuğa karşı şiddet uygulaması, ahlaka uygun olmayan yaşam tarzı, çocuğu ihmal etmesi, annenin akıl hastası olması veyahut velayet görevini yerine getirmemesi durumlarının mahkeme önünde ispatlanması halinde çocuğun velayeti babaya verilir.

Eşim yabancı, çocuğumun velayeti kime verilir?

Boşanma davalarında eşlerden birinin yabancı olmasının, Türkiye’de yapılan boşanmalarda hiçbir geçerliliği yoktur. Fakat anne veya babanın ülke dışında yaşaması halinde mahkeme velayeti düzenlerken çocuğun üstün yararını göz önüne almakla birlikte bu hususları da düşünüp karar verebilir. Çocuğun kaçırılması ihtimaline binaen görüşme günlerinde yatılı izin vermeyebilir. Böyle bir ihtimal yoksa yılda belirli bir süre yatılı görüşme ayarlanabilir. Bu durumlar tamamen tarafların yaşama şekillerine göre mahkemece değerlendirilerek karara bağlanır.

Eşimden boşandım, çocuğumuzla ilgilenmiyor, velayeti değiştirebilir miyiz?

Velayet, mahkeme kararı ile verildiği için ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. Şartların oluşması halinde velayetin değiştirilmesi için talepte bulunabilirsiniz. Ancak velayetin kötüye kullandığının ispatlanması, velayet görevinin yapılmadığının ispatlanması, velayet görevine aykırı davranıldığının ispatlanması, velayetin değiştirilmesi sebeplerinden bazılarıdır. Bu davaların geniş kapsamlı olması dışında mahkemelerin iş yükü nedeniyle yargılama sürecinin uzamaması için uzman boşanma ve velayet avukatı eliyle takibi yapılmalıdır.

Velayeti annede olan çocuk, babanın bilgisi olmaksızın şehir dışına çıkarılabilir mi?

Velayet hakkını elinde tutan eş çocukla ilgili kararları tek başına verebilme hakkına da sahip olur. Şehir dışına çocuğuyla çıkan anne, babanın onayına ihtiyaç duymamaktadır. Ancak bu durum mahkeme kararında belirtilen baba ile kişisel ilişki kurma gün ve saatlerine aykırılık teşkil etmemelidir. Yine velayet hakkı açıkça ve kasıtlı şekilde kötüye kullanılmamalıdır.

Çocuğu göstermeyen velayeti kaybeder mi?

Boşanma davasının sonuçlanması ile birlikte müşterek çocuğun velayeti bir tarafa verilirken diğer eşin çocukla kişisel ilişki kurulması için mahkeme ilamında görüşme gün ve saatleri belirlenir. Velayet kararında belirtilen kişisel görüşme gün ve saatlerine uymayan taraf çocuğu göstermeme suçunu işlemiş olacaktır. Bu sebeple velayetin kaybedilmesi söz konusu olabilecektir. Çocuğu göstermeme suçunun detayları için ilgili yazımızı inceleyebilir, uzman boşanma avukatına danışabilirsiniz.

Boşanma davası sırasında farklı bir şehirde çalıştığım için hakim hafta sonu için kişisel ilişki kurmamıştı, şimdi çocuğumla aynı şehirdeyim ama eşim hafta sonları çocuğumu göstermiyor, ne yapmalıyım?

Kişisel ilişki tesisine ilişkin kararlar kesin değildir ve her zaman kaldırılması veya değiştirilmesi talep ve dava edilebilir. Aile Mahkemesine kişisel ilişkinin değiştirilmesi için dava açabilirsiniz. Davanıza ilişkin sürecin takibi için uzman boşanma ve velayet avukatından yardım alabilirsiniz.

Çocuklarımın velayeti annelerine verildi ama o çocuklarla hiç ilgilenmiyor, sürekli komşuya bırakıp gezmeye gidiyor, ne yapabilirim?

Aile mahkemesinde açacağınız dava ile velayetin size verilmesini talep edebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgilenilmediğini tanık dahil her türlü delille ispatlayabilirsiniz. Davaya ilişkin süreç hakkında bilgi almak için uzman velayet avukatına danışabilirsiniz.

Kişisel ilişkinin kurulmasında çocuğun eğitimi dikkate alınır mı?

Çocuk okula devam ediyorsa okul günlerinde kişisel ilişki kurulmaz. Mahkemelerce bu durumda yalnızca hafta sonları, sömestr ve yaz tatilleri, bayramlarda kişisel ilişki kurulur.

Cezaevinde olan ebeveyne velayet verilir mi?

Ceza evinde olan anneye/babaya çocuğun velayetinin verilmesi Yargıtayca uygun bulunmamıştır. Yargıtaya göre, ceza evinde hükümlü olan anneye/babaya çocuğun velayetinin verilmesi doğru değildir. Çocukla birebir ilgilenilmesi gerekir. Cezaevindeki bir hükümlünün çocukla ilgilenebilme imkanı bulunmamaktadır. Bu sebeple velayeti alabilmesi mümkün değildir. Ancak ceza evindeki ebeveyn dışında çocuğa bakacak kimsenin olmadığı durumlarda çocuğun ceza evindeki ebeveyne verilmesi gerekir ise de bu hususta karar mahkeme takdirindedir.

Dede/nene, hala/teyze, amca/dayı çocuğun velayetini alabilir mi?

Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya aittir. Anne ve baba çocuğun bakımını ihmal ediyor veya anne ve baba vefat etmiş ise dede / nene, hala / teyze, amca / dayı kendisinin vasi olarak atanmasını talep edebilir. Velayet hakkı yalnızca anne ve babada olduğundan, bu kimseler dışındakilerin velayet hakkı bulunmamaktadır. Vasi tayinine ilişkin yasal sürecin işleyişi hakkında bilgi için uzman velayet avukatından hukuki destek almanız yarar sağlayacaktır.

Torunumun velayeti eski damadıma verildi, torunumla kişisel ilişki kurulmasını talep edebilir miyim?

Medeni Kanun’a göre olağanüstü haller varsa ve çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde yakın hısımlar olarak çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteyebilirsiniz. Örneğin velayet hakkı sahibi ana veya babanın farklı bir ülkede yaşaması, askerde olması gibi hallerde Aile Mahkemesi’ne başvurularak bu konuda talepte bulunulabilirsiniz. Talebinizin kabul edilmesi hukuka uygun oluşu ile hukuki yararın varlığına bağlıdır. Bu sebeple talebin uzman velayet avukatı nezdinde hazırlanması talebin reddedilmesini engelleyecektir.

Velayet verilirken çocuğun isteği önemli midir?

Elbette velayete ilişkin karar verilirken çocuğun düşüncesi, kiminle kalmak istediği önemlidir. Zaten idrak yaşında olsun olmasın çocuğa mahkemede hakim tarafından kiminle kalmak istediği, kimin yanında daha mutlu olacağı sorulacaktır. Hakim pedagog görüşmesi sonucu hazırlanan rapordaki görüşü, çocuğun düşüncelerini ve diğer unsurları da göz önünde bulundurarak kararını verir.

Boşanma davasında 13 yaşındaki kızım mahkemede benimle yaşamak istediğini söyledi, bu velayetin belirlenmesinde dikkate alınır mı?

Hukukumuza göre idrak çağındaki çocukların kendisini ilgilendiren davalarda söz hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, çocuğunuzun bu beyanı dikkate alınır ve mahkemece çocuğun çıkarına aykırı bulunmadıkça velayet size verilir.

Çocuğum babasıyla görüşmek istemiyor, ne yapılabilir?

Her ne kadar çocuk babasıyla görüşmek istemese de çocuğun babasıyla kişisel ilişki kurması gerekmektedir. Eğer çocuğunuz idrak yaşında ve baba ile görüşmek istemiyor ise bu durumda çocuğun kararları esas alınarak baba ile kişisel ilişki kurulmaması yönünde karar verilebilir. Ancak eğer çocuk idrak yaşında değil veya velayet hakkına sahip anne tarafından, babayla görüştürülmüyor ise bu konuda mahkeme kararı ile velayetin değiştirilmesi gündeme gelecektir.

Velayet hakkında verilen karar diğer çocukları etkiler mi?

Boşanma davasında mahkeme çocukların ayrı ayrı verilmesine hükmedebilir. Çocukların velayetinin ayrı ayrı verilmesi halinde görüşme günü belirlenir. Ancak esas olan kardeşlerin birbirinden ayrılmaması ilkesidir. Velayetin kaldırılması davasında ise aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsamaktadır.

Mahkeme, bir çocuk ile ilgili velayet hakkının kaldırılmasına karar verirken, velayetin kaldırılması gerekmeyen diğer çocuklar hakkında da velayetin kaldırılmasına yer olmadığına karar vermelidir, aksi takdirde diğer çocuklar açısından da velayet kaldırılmış olacaktır. Velayet davalarına ilişkin sorularınız için uzman velayet avukatına danışabilirsiniz.

Kusur durumunda çocuğun velayet durumu ne olur?

Boşanma davalarının sonuçlarını etkileyen en önemli unsur, tarafların kusur oranlarıdır. Aldatma, zina veya güven sarsıcı hareketlerde bulunulması, diğer eşe olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması anlamına gelecektir. Evlilik birliğinin sona ermesine neden olunması ve diğer eşe olan yükümlülüğün ihlal edilmesi, çocuğun velayet hakkına doğrudan etki etmez. Ancak kusurun çocuğun üstün yararına etki edip etmediği de mahkeme tarafından incelenecektir. Zira mahkeme sonuç olarak çocuğun bakım ve gözetimini ihlal etmeyen eşe velayet hakkını verecektir.

Çocuğumu geri almak istiyorum, ne yapabilirim?

Velayet hakkına sahip olmayan taraf her zaman velayetin kendisine verilmesini talep edebilir. Bunun için Velayetin Değiştirilmesi davasını açmanız gerekir. Ancak bu davanın açılması için birkaç nedenin varlığı aranır. Genel olarak nitelendirmek gerekirse, velayet hakkına sahip anne veya babanın bu hakkı kötüye kullandığını ya da velayet görevini yerine getirmediğini ispat etmeniz gerekir. Bu davayı açmak isteyen ebeveynlerin mağduriyet yaşamamaları adına uzman velayet avukatından hukuki destek almaları faydalı olacaktır.

Velayeti alınan çocuğun malları kullanılabilir mi?

Evlilik birliğinde anne ve baba çocuğun velayetini birlikte kullanır. Boşanma davası esnasında ve sürecinde velayeti alan taraf kural olarak çocuğun mallarını kullanabilir. Ancak bu mallar öncelikli olarak çocuğun menfaati için ihtiyaçlarına yönelik kullanılmalıdır. Hakkaniyete uygun ölçüde, anne veya baba çocuğun mallarından aile içinde harcama yapabilir.

Çocuk meslek sahibi oluşu ile para kazanıyorsa çocuğun malı ancak kendisine aittir. Bu sebeple meslek yaparak kazandığı parayı velayeti elinde tutan anne ve baba harcayamaz.

Anlaşmalı boşanma davasının sonrasında velayet değiştirilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davaları, her iki tarafın boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşarak boşandıkları bir dava türüdür. Bu davalarda, boşanmanın hukuki sonuçlarından biri olan velayet hususunda da anlaşmaya varılıp ortak bir karar verilmektedir. Ancak ilerleyen zamanlarda değişen durumlar olabilmekte ya da çocuğun menfaati gereği velayetin el değiştirilmesi gerekebilir. Velayet kararı kesin verilmiş bir hüküm değildir. Mevcut durumun değişmesi halinde velayet kararı da değiştirilebilir. Velayetin değiştirilmesi hususunda uzman boşanma avukatından destek almanız, haklarınızın korunması yönünde yarar sağlayacaktır.

Velayet davasında pedagog çocuğa ne sorar?

Çocuk 8 yaş ve üzerinde ise idrak gücü var kabul edilir. İdrak gücü olan çocuklar ile görüşme sağlanarak Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır. Hakime sunulan sosyal inceleme raporunda çocuğa okul hayatı ve ev hayatıyla ilgili bilgi alabileceği sorular sorulur. Görüşme soru cevap şeklinde değil; çocuğun rahat hissedebileceği bir konuşma şeklinde gerçekleşir.

Konuşma esnasında pedagog çocuğun görünen bölgelerinde darp cebir izi olup olmadığına bakar. Çocuğun jest ve mimiklerinde, konuşma akışında sorun olup olmadığını inceler. Anne ve babası ile görüşmelerini, görüşmelerin kalitesini öğrenir. Çocuk idrak çağında ise boşanma konusundaki görüşleri sorulur. Görüşmede konuşulmasa dahi çocukta gözlenen fiziki ve zihinsel gelişimler sosyal gelişme raporunda ifade edilir. Bu raporda velayetin kimde olması gerektiğine dair pedagog görüşü de açıkça ifade edilir.

Sosyal inceleme raporu nedir?

Mahkemece atanan pedagogun hem anne hem baba ile görüşmesi sonucundaki görüşü ile şayet çocuk idrak yaşında ise çocukla görüşmesinin sonucunu mahkemeye bildiren rapordur. Boşanma aşamasındaki eşlerin yaşam ortamı, maddi durumu gibi hususlar sosyal inceleme raporu ile ortaya konulur. Sosyal inceleme raporu velayetin hangi eşe bırakılacağı hususunda mahkemeye kanaat bildirmektedir.

Velayet sosyal inceleme raporuna göre mi verilir?

Velayet kararı mahkemenin talep üzerine veya kendiliğinden gözeteceği bir karardır. Pedagog ve uzman psikolog, sosyal inceleme raporunda çocuğun üstün yararının gözetilerek hangi ebeveyn ile kalması gerektiğine karar verecektir. Bu rapordaki görüş hakimin takdirine etki etmektedir. Ancak hakim raporun dışında da bir karar verebilecektir.

Velayet kaç yaşında sonlanır?

Çocuğun 18 yaşını doldurması ile velayet kendiliğinden son bulacaktır.

Velayet hakkının kötüye kullanılması nedir?

Velayet kendisine bırakılan ebeveyn her zaman çocuğunun menfaatlerini düşünmek ve bu menfaatlere göre davranmak zorundadır. Ebeveyn çocuğun geleceğini ve eğitim hayatını tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmalı, çocuğun psikolojisini bozacak davranışlardan kaçınmalı ve velayet kendisine bırakılmayan eş ile ilişki kurmasına engel olmamalıdır. Aksi halde velayet hakkının kötüye kullanıldığı iddiası gündeme gelebilecektir. Velayet hakkının hangi hallerde kötüye kullanıldığının belirlenebilmesi için uzman boşanma ve velayet avukatından destek alabilirsiniz.

Velayetin değiştirilmesi davası nedir?

Velayetin değiştirilmesi davası, velayet hakkının anne veya babaya verilmesinden sonra velayet kendisine verilen tarafın durumunun değişmesi ve sonradan ortaya çıkan çeşitli sebeplerden ötürü velayeti alan anne ya da babanın velayet hakkını olması gerektiği gibi kullanamaması ile çocuğun menfaatinin gerektirdiği durumlarda açılan bir davadır.

Velayetin değiştirilmesi davasının kabul edilebilmesi için somut bir durumun olması ve bu durumun velayet görevini aksatmış olması gerekir. Velayet görevinin hangi durumda aksatıldığına ilişkin merak ettiklerinizi uzman velayet avukatına danışabilirsiniz.

Velayetin kaldırılmasına hangi durumlarda karar verilebilir?

Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini yerine getirememesi, anne ve babanın çocuğa yeterli ilgili göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması halinde velayet hakkının kaldırılmasına karar verilebilir.

Velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması davalarında görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

Müşterek çocuğun velayetini almak adına açılacak olan velayet davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde görevli olan mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Görevli olmayan mahkemede davanın açılması halinde mahkeme görevsizlik kararıyla davanın reddine karar verecektir. Vasi atanması noktasında ise, vasi atanması hususunda Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Velayet davası ne kadar sürer?

Velayet davalarının süresi her dosya ve mahkemelerin yoğunluk süreleri dikkate alındığında farklılık göstermektedir. Genel anlamda bu davaların yaklaşık 1-1,5 yıl sürdüğü söylenebilir. Mahkemelerin iş yükünün bu davalar sebebiyle fazla olması yönünden yargılamanın uzamaması amacıyla yasal sürecin uzman boşanma ve velayet avukatı desteği ile takip edilmesi gereklidir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.