Zabıta Mehmet için emsal mobbing kararı

Zabıta Mehmet için emsal mobbing kararı

Zabıta memuru Mehmet Yürekli, istemediğihalde farklı kadrolara atandığını ve haksız yere çok sayıda disiplin cezasıyla karşı karşıya kaldığını iddia ederek Mamak Belediyesi’ne dava açtı. Ankara 8. İdare Mahkemesi emsal nitelikte bir karar vererek Yürekli’nin yıprandığına ve mobbing uygulandığına, kendisine tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Zabıta memuru Mehmet Yürekli, Mamak Belediyesi’nde zabıta müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2004’te talebi olmadığı halde Hesap İşleri Müdürlüğü’ne atandı. Yürekli, bu atama kararının iptali için dava açtı ve kazandı. Kararın ardından görevine dönmeyi bekleyen Yürekli, bu göreve başka bir kişinin atandığını öğrendi. Bunun üzerine, kendisi yerine yapılan atamanın ‘usul ve yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptali için yeni bir dava açtı ve kazandı.

OLMAYAN MÜDÜRLÜĞE ATANDI Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Mehmet Yürekli’nin görevine dönme mücadelesi sürerken, 2009’da üst üste iki kez hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi. Yürekli, bu cezaların iptali için de yeni bir dava açtı ve kazandı. Belediye ise Yürekli’yi Kutludüğün Mahallesi biriminin başına getirdi. Ancak Yürekli, bu atama kararı için de yeni bir iptal davası açtı. Çünkü böyle bir birim yoktu. Ankara 1. İdare Mahkemesi, Kutludüğün Mahalle Birimi diye bir birimin mevcut olmadığı gerekçesiyle bu atamayı iptal etti.

Mehmet Yürekli

TEMİZLİK ODASI VERİLDİ

Bu süreçte Belediye, Yürekli’ye 11 gün ‘mazeretsiz ve kesintisiz’ işe gelmediği için müstafi (kendi isteği ile çalıştığı işinden istifa etmesi) sayılmasına karar verdi. Yürekli, bu kararın iptali için de yeni bir dava açtı. İdare mahkemesi bu kararın da iptaline karar verdi. Art arda kararlar üzerine Yürekli’nin, 2011’de görevine dönmesine izin verildi. Ancak Yürekli’ye zabıta müdür yardımcılığı kadrosuna tahsis edilen oda yerine temizlik odası verildi. Yürekli, 2012’de emekliye ayrılmak zorunda kaldı. EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DAVA AÇTI Emekli olan Mehmet Yürekli, 2005 yılından emekli olduğu tarihe kadar geçen dönemde kendisine mobbing uygulandığı gerekçesiyle Mamak Belediye Başkanlığı aleyhine 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ankara 8. İdare Mahkemesi, idari eylemlerden hakları ihlal edilen kişilerin dava açmadan önce ilgili idareye başvurmaları ve idareden ön karar almaları gerektiğini, davacının böyle bir başvurusu olmadığını belirterek davayı reddetti. Dosya idari yargının en üst makamı olan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun (DİDDK) gündemine geldi. DİDDK, yerel mahkemenin esastan karar vermesine hükmetti.

MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARI OLUŞTU DİDDK’nın kararından sonra dosyayı ele alan Ankara 8. İdare Mahkemesi, mobbing nedeniyle davacı Mehmet Yürekli’ye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, geçen hafta tebliğ edilen gerekçeli kararında, “Davacı hakkında kısa aralıklarla cereyan eden işlem ve eylemler (toplamda 8 sene) nedeniyle davacının manevi olarak yıprandığı, kendisine mobbing uygulandığı iddiasının sübuta erdiği ve manevi tazminat koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır” değerlendirmesini yaptı. EMSAL KARAR Kararı değerlendiren idari hukukçu Ali Altay, “Kanıtlanmakta zorlanan mobbing için verilen emsal nitelikte bir karar. İdare, atamalar, disiplin cezaları ve emekli olma zorunda bırakılması konusunda daha dikkatli olmak zorunda” diye konuştu. 

avukatınızasorun, Cinsel taciz avukatı

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.