ÇOCUK HALARI & VELAYET

ÇOCUK HALARI & VELAYET

Velayet; küçüklerin ve istisnai olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ana babanın, çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda sahip oldukları hak, yetki ve ödevler olarak tanımlanmaktadır. Velayet çocuğun şahıs varlığına, malvarlığına ve temsiline ilişkin hak, yetki ve ödevleri kapsar. Başka bir deyişle velâyet, çift yönlüdür. Yani velayet, çocuğun şahıs ve malvarlığı bakımından ana ve babaya yalnızca haklar tanımaz, aynı zamanda onlara bir takım yükümlülükler de getirir. Çocuğun malvarlığının yönetilmesi, kullanılması ve korunmasına ilişkin hak, yetki ve ödevler, çocuğun malvarlığı bakımından velayetin kapsamına girer. TMK md.352 f.1 hükmü uyarınca, ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku nedir? Miras hukukunda mal paylaşımı nasıl olur? Kişinin kanuni mirasçıları kimlerdir? Reddi miras nedir nasıl yapılır? Gerçek bir kişinin ölümü ve gaiplik durumu neticesinde kişinin malvarlığını düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku ismi verilmektedir. Özel hukuk söz konusu olduğunda en geniş alanlardan biri olan medeni kanun bir alt dalı olan Miras Hukuku ile ilgili önemli noktalar vardır. Miras hukuku davalarında ayrıntının fazla olmasından dolayı uzun bir süreç gerekebilir.

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI NEDİR?

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI NEDİR?

hükmü şöyledir: TCK MADDE 116 Konut dokunulmazlığının ihlali   Madde 116-  (1)Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2)Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.  (3)Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. 

Biz Kimiz ?

Avukatınıza Sorun, 2011 yılından bu yana yayın organları ve sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde vatandaşlara etkin, hızlı ve mesafeler üstü çözüm üretmektedir. Hukukun Dili TV Programı, Avukatınıza Sorun TV Programı ve birçok yayınlar ile  ulusal arenada Türk vatandaşlarına hukuk düzeninde yaşadığı sorunlara uzman ekibi ile çözüm getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. Güncellenen ve yenilen genç, dinamik ve alanında uzman kadrosu ile siz vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirmeye, karmaşık hukuk düzeninde sizi anlayan ve bu düzeni size anlaşır hale getirmeye çalışan misyonu ile hizmet etmeye devam etmektedir. 
Hizmet verdiğimiz hukuk dalları arasında; Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim, Şirketler ve Ticaret Hukuku – Şirket Yeniden Yapılandırma İşlemleri, Vergi Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku’nun Beyaz Yaka Suçları bulunmaktadır. Her bir hukuksal sorunuz konusunda uzman avukatlarımız tarafından cevaplanmakta, çözüm arayışında size hizmet vermektedir.

SORU SOR

İLETİŞİM

Değişen dünya düzeni ile birlikte sorumlulukların arttığı ve bunun da yoğunluğu paralel olarak neler getirdiğinin bilincinde olarak kolay erişilebilen ve sürekli iletişimde kalınan bir ekip ile müvekkillerimize hizmet veriyoruz

GİZLİLİK

Müvekkillerimizin tüm sırları bizim için en üst düzeyde önem taşımaktadır. Gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve bunu sağlamayı temel görevimiz olarak görüyoruz.

HUKUKİ KORUMA

Müvekkil çıkarlarının vazgeçilmez bir unsur olduğunun bilincinde olup yenilenen yasaların hızlı takibi yapılarak en doğru ve en çıkar yollar müvekkillerle paylaşılıp alternatif çözüm yollarını uyguluyoruz.

 Popüler Makaleler